‘Les veus del ple’ 19.11.2021

Aquest passat dijous 18 de novembre es va celebrar el ple ordinari del present mes de novembre. Era la segona sessió presencial consecutiva d’enguany, constava de nou punts i s’hi van aprovar, entre d’altres, el Pla local de joventut, que va obtenir la unanimitat de tots els grups, i la renovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme (CCM) per a la gestió del servei d’acollida.

A l’espai “Les veus del ple” us oferim un ampli resum de la plenària i la valoració que en fan govern i oposició.

Escolteu aquí l’espai sencer:

Pel que al contingut del ple, anem a pams:

Les aproximadament dues hores i quart que va durar la sessió, es van obrir amb la lectura compartida entre tots els grups municipals del manifest del 25N, Dia internacional de la lluita per a l’eliminació de la violència envers les dones.

Els dos següents punts es van tractar conjuntament:

En el segon punt, es va donar compte de la informació requerida pel Reial Decret 635/2014 sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques. Segons va informar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, el període corresponent al tercer trimestre de 2021, d’11,31 dies, certifica que l’Ajuntament i el Patronat Municipal de les Escoles Bressol compleixen amb el termini màxim de pagament a proveïdors.

En el tercer punt,  es va donar compte del seguiment del tercer trimestre de 2021 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals prevista a la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que inclou informació covid per al compliment de les obligacions contemplades a la legislació. Solé va explicar que la previsió de tancament de l’exercici 2021, segons les dades d’execució del tercer trimestre, preveu un tancament de 2021 amb el compliment de romanent de tresoreria positiu i de deute viu al voltant del 74,51%.

El quart punt va permetre autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’URBASER, SA, dels mesos d’agost i setembre, amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, les abstencions de Ciutadans (Cs) i PSC i els vots en contra de Babord i Junts Vilassar de Mar. Es tracta de dues factures de 214.524 euros i de dues més de 8.150 euros, corresponents als serveis de recollida i neteja.

A aquest respecte, Cs va assenyalar que la situació, “reiterada”, es fa cada cop “més insostenible” i va reclamar al govern municipal que “defineixi quan tindrà el nou contracte de residus enllestit”.

El PSC va informar que, en una reunió mantinguda amb URBASER, la pròpia empresa va reconèixer que “hi ha una crisi de neteja” i que “el servei no és eficient, és obsolet i inadequat a les necessitats, perquè el contracte està desfasat i falten mitjans per poder cobrir-les”. “I això no és responsabilitat de l’empresa, que fins i tot fa més accions de les previstes en el contracte, sinó del govern municipal, que no ha fet la seva feina”, va afirmar el portaveu del PSC, Quico Zamora.

Babord, en veu d’Elena López, va demanar que “es contracti un servei extern per controlar el servei que es presta i la seva qualitat per poder aprovar les factures, que ara es paguen sense saber, en realitat, si es corresponen al servei que s’està prestant”.

La portaveu de Junts Vilassar de Mar, Laura Martínez, va insistir que “l´únic responsable d’aquesta situació és el govern i la Regidoria de Medi  Ambient, que no van fer les coses quan tocava, tot i saber perfectament quan caducava el contracte”.

El cinquè punt va obtenir la unanimitat de tots els grups municipals i va permetre aprovar el Pla local de joventut 2021-2026. La regidora d’Igualtat, Montse Gual, va agrair el suport de tots els grups, així com la feina feta per l’equip tècnic que ha elaborat el Pla i la col·laboració de les 349 persones que, mitjançant una enquesta, també van fer les seves aportacions. Els grups de l’oposició van destacar la “bona feina feta” per la regidoria i van aportar alguns suggeriments per contribuir a l’èxit d’aquest pla, que consta de quatre eixos principals (transversalitat, emancipació, benestar i salut i participació social) i té com a objectiu “facilitar als i les joves de Vilassar de Mar les oportunitats; els recursos i els serveis suficients per viure plenament la seva condició juvenil, promoure el seu desenvolupament integral com a persones; i facilitar els seus processos d’emancipació i la seva plena ciutadania, sent aquesta, participativa, crítica, constructiva i transformadora”.

El sisè punt, aprovat també per unanimitat, permetrà la modificació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per prorrogar fins al juny de 2023 la contractació conjunta del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021 i incrementar en 200 euros el cost de la seva prestació per poder oferir cinc hores més d’atenció setmanal i presencial al municipi. La despesa que assumirà l’Ajuntament per aquest servei entre gener i desembre de 2022 és de 3.917 euros.

En el setè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i de Babord i les abstencions  de Cs, PSC i Junts Vilassar de Mar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a la gestió del servei d’acollida per a l’any 2021. El conveni preveu atenció sis hores setmanals, un dia a la setmana, a la Nàutica, amb un pressupost de 8.791 euros per finançar el personal tècnic.

En aquest punt, la regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va assumir les crítiques dels grups de l’oposició per la demora en portar a aprovació del Ple un conveni que afecta a tot l’any 2021. “No és de rebut aprovar un conveni quan ja gairebé ha passat l’any. S´ha de ser pulcre amb els procediments”, va afirmar el portaveu de Ciutadans. “No entenem la situació ni les causes d’aquesta demora; estem desconcertats”, va afegir Quico Zamora. “Evitem aquests errors”, va demanar Carles Soler, de Babord. “Procedimentalment, s’està prestant un servei sense que hi hagi un conveni. I si el Ple no l’aprovés? Què passaria? No ens poden traslladar també aquesta responsabilitat!”, va apuntar Laura Martínez, tot instant també a “vigilar amb els procediments”.

Ciutadans va obrir el novè punt,  el de precs i preguntes, demanant pels projectes previstos pel Govern municipal en relació als fons europeus Next Generation. Juan Díaz també va demanar què s’ha fet des de 2017 perquè els parcs infantils de Vilassar de Mar siguin més accessibles i inclusius i quines accions hi ha previstes per fer divulgació, de cara a l’any que ve, del 19 de novembre com a festiu local per coincidir amb la data en la qual Vilassar de Mar es va independitzar com a municipi. El portaveu de Cs també va fer aquest prec: que en el proper contracte de residus consti com a condició per a les empreses que optin a la licitació que aquestes tinguin un pla d’igualtat i que facin una avaluació de la contaminació acústica que generaran. El govern municipal es va comprometre a respondre a les preguntes per escrit.

El PSC va insistir en una pregunta altres vegades formulada: quan estarà enllestida l’ordenança municipal sobre mobilitat personal? El portaveu del govern municipal, Àngel Font, va assegurar que aquesta està lligada al Pla director de la bicicleta i “li queden serrells, ja que el contingut ja està preparat”. Quico Zamora va afegir un prec, segons el qual, va demanar al govern municipal que reclami a SUVISA “que, assumeixi, almenys, el 50%” dels 109.000 euros” que, segons les seves xifres, va costar a les arques públiques de l’Ajuntament el fet que, d’acord amb el govern municipal, decidís no acollir-se als ERTOS per la covid per al pagament del seu servei principal. “Els primers 15 dies d’aquesta situació, no es podien demanar ERTOS per als treballadors que tenien contracte”, va dir Josep Solé. Zamora també va demanar “la dimissió” del propi Solé i de l’alcalde, Damià del Clot, del consell d’administració de SUVISA, “per no defensar els interessos de l’Ajuntament” i “que sigui el Ple qui anomeni els representants de l’Ajuntament en aquesta empresa mixta”.

Babord va verbalitzar diverses preguntes que havia entrat per escrit, la primera de les quals al·ludia a la pèrdua de qualitat en el servei que gestiona l’aparcament del mercat. El regidor d’Hisenda va assumir la pèrdua de qualitat i va argumentar que el cost anual que tindria oferir un millor servei implicaria “pèrdues d’entre 50.000 i 60.000 euros, només per a 64 places”. “Són molts recursos per a molt poc servei”, va manifestar Solé.

Babord també va preguntar pels motius del retard en l’entrada en funcionament de l’equipament provisional (cinc anys) anomenat Petit-Ateneu a la plaça Ventura Gassol, previst per al setembre de 2021, amb un pressupost d’aproximadament 450.000 euros; el perquè dels canvis en el seu projecte (de carpa a una construcció més sòlida) i per què no es va informar dels canvis i dels retards. Àngel Font va informar que els retards responien, en part, a que el projecte partia de la base que la llosa de la plaça seria vàlida, però els tècnics, finalment, l’han descartada, la qual cosa ha fet que “quasi es dobli el temps que teníem previst”. El portaveu del govern municipal també va explicar que el projecte va evolucionar “a una construcció més sòlida però fàcilment desmuntable per poder complir exhaustivament amb diverses normatives”, entre elles, la de contaminació acústica, “amb l’objectiu de causar les mínimes molèsties als veïns”. També, perquè es van recollir moltes de les propostes de les entitats culturals del poble, el que ha suposat “un augment del pressupost i endarreriments”.

A banda de pel Centre Cívic del Passeig, Babord també va preguntar, entre d’altres coses, per la data de la propera comissió de seguiment de la Piscina Municipal. El regidor d’Esports, Jordi Tapias, va informar que els tècnics estan recopilant tota la documentació necessària per poder tirar-la endavant.

La portaveu de Junts Vilassar de Mar, per la seva banda, es va queixar per no haver rebut resposta a una pregunta formulada en diverses ocasions sobre on són les bases dels Premis Esforç i Excel·lència al batxillerat i la va reiterar. La regidora Montse Gual es va comprometre a oferir una resposta per escrit. Laura Martínez també va exigir resposta sobre la situació dels vestidors dels pavellons municipals del poble i va demanar una solució perquè es puguin utilitzar en la seva totalitat. Jordi Tàpies va prometre una resposta detallada per escrit. El mateix va fer la regidora de Salut, Núria Arasa, i  l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, en ser preguntats, respectivament, per quina mena d’autorització té l’Ajuntament per enganxar en façanes de particulars els cartells de la campanya ‘No empipis’, que té l’objectiu de netejar els orins dels gossos; i per un decret d’aquest mes de novembre destinat a obrir un expedient per sol·licitar una còpia de l’ordenança de sorolls demanada per un ciutadà cinc mesos abans.

No va haver-hi preguntes per part del públic assistent.

Pel que fa a altres punts:

El vuitè punt va donar compte dels decrets de l’alcaldia, des del número. 3284/2021 al 3778/2021.

Al primer punt es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió plenària anterior del dia 21-10-2021.

Escolta aquí les valoracions de govern i oposició:

Escolta el ple sencer en aquest enllaç