Gairebé tres hores i mitja va durar el ple ordinari del mes de juny celebrat ahir dijous a l’Ajuntament amb l’aprovació, entre altres punts, de  l’ordenança de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Mar, modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022, una moció presentada per Babord per accelerar la pacificació de l’N-II com un dels punts més destacats de la sessió i l’elecció de les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2023.  La sessió va comptar amb la presència de diversos ciutadans i ciutadanes, que van poder formular les seves preguntes, la majoria de les quals van girar al voltant del Pla Director de la Bicicleta i les seves actuacions.

El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2022 elaborat per Intervenció. Era el segon punt de l’ordre del dia. Segons va explicar, el pla contempla la realització de tres auditories principals (financera, de compliment i operativa) i altres accions de control financer que comptaran amb una partida anual del pressupost de l’Ajuntament de 25.000 euros i d’una altra partida del pressupost de la Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A. de 15.000 €. Com és habitual, l’auditoria financera avaluarà si els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre, segons les normes i principis comptables generalment acceptats, així com la seva uniformitat respecte a l’exercici anterior.

La sessió va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i Ciutadans (Cs), l’abstenció de Babord i els vots en contra del PSC i Junts VdM l’ordenança de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Mar. Era el tercer punt de l’ordre del dia. Prèviament, el plenari havia rebutjat l’esmena a la totalitat d’aquesta ordenança que havia presentat el PSC en considerar que “la seva redacció és confusa, poc ordenada i pot generar confusió a la ciutadania”. Els socialistes van proposar redactar-la correctament abans de presentar-la al ple. La resta de grups municipals van coincidir que aquest i altres aspectes són millorables, però tant ERC-GentxVdM com Cs van considerar que era més urgent posar en marxa la regulació dels vehicles de mobilitat personal i van votar en contra de l’esmena. Babord es va abstenir i Junts VdM va votar a favor.

Així, el portaveu de Ciutadans, Juan Díaz, va considerar que “no es pot retardar la regulació de l’ús dels vehicles de mobilitat personal, que ja estan aquí”. “I és cert que es fa en una ordenança que és antiga i que s’hi han d’incorporar els nous criteris, però ara és urgent posar-la en marxa”, va afegir.

El portaveu del PSC, Quico Zamora, va insistir que “la norma és confusa, que el ciutadà no sabrà com funciona i com l’hauran de complir”. “Tots admetem això, tanmateix, la tirem endavant. La imatge és patètica”, va afirmar, alhora que anunciava al·legacions.

Babord va recordar que ja s’havia mostrat molt crític amb aquesta ordenança en la comissió informativa. Això no obstant, va justificar la seva abstenció per “la urgència de regular aquests vehicles”.

Junts VdM va recordar que el govern tenia un mandat del plenari de 2018 per regular aquest tipus de vehicles i va assegurar que, en cinc anys, no havia fet res. “Ara, de cop i volta, fan una ordenança que és un nyap, amb presses, perquè no han fet res en cinc anys, i aproven una ordenança viciada”, va afirmar la portaveu de Junts VdM, Laura Martínez.

El portaveu de l’equip de govern, format per ERC i Gent per Vilassar de Mar, Àngel Font, va admetre certes deficiències en l’ordenança, però va recordar l’obligació del govern de regular aquests vehicles i es va comprometre a presentar en els mesos vinents un text que esvaeixi els dubtes ara existents.

Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, Junts VdM, PSC i Cs i l’abstenció de Babord el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme (CCM) i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per seleccionar personal per a una borsa de treball de policies locals. Era el quart punt de l’ordre del dia.Tots els grups municipals van coincidir en la necessitat d’establir convenis que permetin compartir serveis entre els diferents municipis del Baix Maresme i estalvien recursos a la ciutadania.

Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, l’abstenció de Ciutadans i PSC i el vot en contra de Babord i Junts VdM la continuïtat del procediment per autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament de dues factures d’Urbaser S.A., per un import total de 222.674 euros. Era el cinquè punt de l’ordre del dia.Per justificar la seva votació, els grups de l’oposició van reiterar els arguments que han exposat reiteradament en plens anteriors sobre aquesta qüestió: la manca de contracte de recollida de residus urbans des de 2019, les diferents disfuncions que això genera i, en el cas de PSC i Cs, l’obligació de pagar les factures per un servei que s’ha prestat.

Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i Junts VdM, les abstencions de Babord i Cs i els vots en contra del PSC la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022. Era el sisè punt de l’ordre del dia. Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, aquesta modificació és necessària per poder esmenar una errada detectada en la transcripció d’un article relatiu a les subvencions nominatives recollit en el pressupost de l’exercici 2022 aprovat el passat 23 d’abril.

Es va aprovar l’elecció de les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2023 amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, Junts VdM, Babord i PSC i l’abstenció de Ciutadans. Era el setè punt de l’ordre del dia. Les dates proposades són el 17 de novembre per mantenir com a festiu local la data en la qual Vilassar de Mar es va constituir en municipi independent i el 26 de juny perquè l’any vinent la Generalitat no ha decretat com a festiva la segona Pasqua. Segons va detallar Àngel Font, la data del 26 de juny va ser la preferida per les escoles i els comerciants en un sondeig fet per l’Ajuntament. La regidora de Cultura, Ester López, també va informar que la seva regidoria ja treballa amb les entitats del poble en la preparació de l’anomenada Festa Major de Tardor, que commemorarà la independència de Vilassar de Mar en el segon festiu local d’enguany.

Es va aprovar amb els vots a favor de Babord i ERC-GentxVdM, l’abstenció de Junts i Cs i els vots en contra del PSC la moció del grup municipal de Babord “Obrim la carretera N-II, més espai públic per a les persones i més mobilitat saludable”. Era el vuitè punt de l’ordre del dia.La moció va ser aprovada després que, en la primera votació, es donés un empat i l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, proposés la retirada d’un punt concret de la moció (prohibir la circulació a l’N-II, almenys, un cap de setmana al mes), perquè el seu grup pogués votar a favor. Babord va acceptar la proposta de l’alcalde i la moció va ser aprovada sense aquest punt.

Segons va explicar la portaveu de Babord, Elena López, el seu grup es va comprometre a portar al ple aquesta moció que sorgeix de la Plataforma Baix Maresme i que té com a objectiu final accelerar la pacificació de l’N-II i que la ciutadania pugui decidir quin model de pacificació vol per a Vilassar de Mar. López va recordar que l’N-II és actualment “una autopista urbana, que no para ni de dia ni de nit, que això afecta la salut de la ciutadania i que el govern ha d’assumir garantir la mobilitat sostenible dins del municipi”.

“L’N-II és, alhora, una via excepcional per a la seva transformació, tant per la localització vora el mar i entre pobles, com per la seva topografia plana en gairebé tot el seu tram. Aquestes virtuts la converteixen en un espai perfecte per a convertir-se en una via innovadora on poder implementar un nou model de transport urbà i interurbà basat en els desplaçaments sense vehicles de motor”, va afegir la portaveu de Babord, abans de detallar els punts que recull la moció. Entre ells, destaquen:

– La implementació d’un eix ciclable que uneixi tots els municipis del litoral maresmenc i estigui integrat en la xarxa EuroVelo 8.
– Que l’N-II tingui únicament dos carrils de trànsit motoritzat, un per sentit, en lloc de trams amb tres carrils, amb prioritat per línies de bus urbà i interurbà.
– L’ampliació de voreres, places i parcs colindants amb l’actual N-II i la creació de passos subterranis accessibles fins al passeig Marítim.
– Punts intermodals davant de les estacions de tren de rodalies.

Juan Díaz va justificar l’abstenció de Cs, tot i estar d’acord en moltes de les propostes, per considerar que aquesta proposta s’hauria de tractar a la Taula de Mobilitat i no al ple.

Quico Zamora, del PSC, va considerar que la moció és “extemporània i no porta a res”. El portaveu del PSC va recordar que el seu grup va presentar en plens anteriors dues mocions relatives a la pacificació de l’N-II, que l’última proposava també que l’Ajuntament assumís la responsabilitat de garantir la mobilitat sostenible com a pròpia i que Babord va votar en contra.

Laura Martínez, de Junts VdM,  va afirmar que la moció generava “opinions contraposades en diferents aspectes” en el seu grup i va demanar que “no es criminalitzi el vehicle privat, que a Vilassar de Mar molta gent fa servir per anar a treballar”. “Si apostem per la mobilitat sostenible, apostem també pel vehicle elèctric. On són els punts de recàrrega al poble?”, va preguntar la portaveu de Junts VdM.

El portaveu d’ERC-GentxVdM, Àngel Font, va recordar que els municipis del Maresme estan coordinats en tot el que afecta l’N-II i que mesures com que s’hi talli la circulació els caps de setmana les han de prendre tots plegats.

La secció de precs i preguntes, que era el desè punt de l’ordre del dia:

Es va obrir amb les preguntes dels grups municipals de l’oposició.

El primer grup a intervenir va ser el Ciutadans, que va preguntar sobre les places d’aparcament que es perdran a Vilassar de Mar un cop executades les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i del Pla Director de la Bicicleta (PDB) i sobre un possible delicte de tràfic de droga a la zona agrícola del poble.

Àngel Font va respondre que el segon assumpte està en seu judicial amb informació reservada. Pel que fa a les places d’aparcament, el portaveu del govern, va informar que amb el PDB es perdran 94 places d’aparcament, el que suposa un 0,9% del total de les places d’aparcament de Vilassar de Mar, i que amb el Pla de Camins Escolars es perdran alguns aparcaments més. Font, però, va afirmar: “No estem en un municipi on no es pot aparcar. L’impacte real d’aquestes actuacions és molt menor del que han tingut actuacions així a Barcelona o Mataró. Aquí és molt reduït”.

El PSC va preguntar, entre altres qüestions, si els Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar sol·licitaran alguna de les subvencions que s’ofereixen a través dels fons Next Generation i la regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va respondre que estan estudiant aquesta possibilitat. Els socialistes també van preguntar pel funcionament de la caldera de la pista Lluís Guardiola i per la situació del canvi de gespa al camp municipal de Futbol. Quico Zamora també va afegir que “el percentatge de places d’aparcament és el que és, però l’impacte en els ciutadans és del cent per cent”.

Respecte a la caldera, el regidor d’Esports, Jordi Tapias, va respondre que s’hi està treballant perquè funcioni al més aviat possible. I pel que fa a la gespa del camp de futbol, va afirmar que les obres s’estan executant en temps, alhora que confirmava que els camions hi accedeixen per l’accés principal i no pel costat, com estava previst, per no retardar les obres a causa de la fira que ja hi ha situada per a la propera Festa Major.

Babord també va preguntar pel Camp Municipal, per la concessió a la Unió Esportiva Vilassar ja caducada. Tapias va respondre que, pròximament, convocaran als grups municipals per debatre la proposta de conveni que l’Ajuntament ja té redactada. Aquest grup va afegir diversos precs, un d’ells relacionat amb l’ampliació d’horaris del bus urbà els caps de setmana i festius i un altre perquè el govern trobi la manera perquè la ciutadania pugui organitzar sopars als carrers enguany sense necessitat d’esdevenir una associació.

Junts VdM va aprofitar el seu torn per reiterar totes les seves objeccions al PDB, va recordar que “la mobilitat a peu també és sostenible i podrien començar per arreglar totes les voreres” i va proposar el següent prec sobre les actuacions del Pla Director de la Bicicleta: “Parin, pensin i busquin alternatives per donar a la gent”.

Àngel Font  (ERC-GentxVdM) va replicar que el govern ja va proposar alternatives a la Taula de Mobilitat i va retreure als grups de l’oposició que no haguessin recolzat la seva proposta d’estendre les zones verdes d’aparcament exclusiu per a veïns que funcionen durant l’estiu a les zones que perden aparcaments amb les intervencions del PDB. Laura Martínez (Junts VdM) va sostenir que el govern no va fer aquesta proposta en ferm.

El ple de juny va seguir amb les preguntes de les més de 15 persones presents a la sessió. La majoria va expressar la seva opinió sobre les afectacions que les actuacions del Pla Director de la Bicicleta tenen en el seu cas particular i també de manera general sobre el poble, el seu comerç i la seva mobilitat. També es van queixar que no hi hagués hagut una consulta popular abans de fer aquestes actuacions. Alguns ciutadans també van exposar les seves queixes per la contaminació acústica causada pels trens i els camions de recollida de brossa, així com per la manca de papereres en determinades zones i pel mal estat dels passos subterranis i dels ascensors d’accés a les platges.

A la sessió es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior celebrada el 19 de maig de 2022, era el primer punt de l’ordre del dia.

També es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1920/2022 al 2403/2022.Era el novè punt de l’ordre del dia.

Pots escoltar el ple íntegrament aquí:

Escolta el balanç del ple que han fet govern i oposició a “Les veus del ple”