‘Les veus del ple’ 16.09.2021

Aquest passat dijous 16 de setembre es va celebrar des de les 7 del vespre la primera sessió plenària ordinària de l’Ajuntament després de les vacances d’estiu. Va fer-se de manera telemàtica i, durant gairebé quatre hores, es van aprovar els tretze punts de què constava el ple, entre els quals cal destacar tres modificacions de crèdit, l’estructura de costos dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Vilassar de Mar i les quatre mocions presentades per l’oposició i  el nou padró municipal

Anem a pams:

El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va exposar conjuntament els tres punts referents a modificació de crèdits, que eren el segon, tercer i quart punt de l’ordre del dia i  que es van votar per separat.

Al segon punt, es va aprovar la modificació de crèdits núm. 15/2021 mitjançant transferència de crèdit per import de 105.911,10,00 € en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2021 amb els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar (ERC-GentxVdM), les abstencions de Ciutadans (Cs) i Babord i els vots en contra de PSC i Junts Vilassar de Mar

Solé va explicar que aquesta partida pressupostaria es dedicarà a pagar la indemnització a la qual té dret SUVISA, l’empresa encarregada de la neteja i manteniment municipal, gràcies al decret del Ministeri relacionat amb la covid-19 i que té a veure amb el pagament als treballadors, tot i que no s’hagin prestat els serveis per les restriccions a causa de la pandèmia.  

En l’argumentació de la votació, el portaveu de Cs, Juan Díaz, va assenyalar que “és una pena dedicar els calers d’una cosa que no s’ha fet a una altra que tampoc s’ha fet i per la qual es pagaran 106.000 euros”.

Després de queixar-se per la manera en la qual el regidor d’Hisenda va exposar els punts –“La gent no ha entès res i fem aquest Ple perquè la gent ens entengui”-, el portaveu del PSC va titllar de “mala gestió” aquesta modificació, ja que, segons va assegurar, “aquests 106.000 euros haurien anat a càrrec de l’Estat, si aquesta empresa, que té un 30% de participació municipal, s’hagués pres la molèstia de fer un ERTO. Els treballadors haguessin cobrat igual i no hagués costat 106.000 euros a tots els contribuents”.

En la mateixa línia, Babord va demanar per què SUVISA no va demanar l’ERTO, si es va fer tot el possible per evitar aquesta indemnització i els motius de la demora en la presentació d’aquesta modificació de crèdit.

La portaveu de Junts, Laura Martínez, va qualificar de “mala gestió o no gestió dels recursos públics dels ciutadans” les tres modificacions de crèdit proposades i va retreure a l’equip de Govern el fet de no haver pressionat a SUVISA perquè s’acollís a un ERTO i, en última instància, de no haver aprofitat que els treballadors estaven disponibles perquè fessin “neteja a fons d’aquells equipaments on habitualment no es pot perquè estan ocupats”.

El tercer punt va permetre aprovar la modificació de crèdits núm. 24/2021 mitjançant transferència de crèdit per import de 116.000,00 € en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2021 amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i Babord, els vots en contra de Junts i les abstencions de Cs i PSC.

Josep Solé va explicar que aquesta transferència té l’objectiu de pagar la indemnització d’una extreballadora de l’Ajuntament que va fer una reclamació patrimonial perquè, “per una errada administrativa”, no va percebre els diners que li corresponien, en el termini degut, per la seva jubilació. L’Ajuntament va recórrer a la Comissió Jurídica Assessora, que va emetre un dictamen a favor de la treballadora.   

Ciutadans va considerar que aquest assumpte és “una errada greu de gestió” i que “es podia haver portat d’una altra manera”.

El PSC el va titllar de “greu negligència administrativa que li costa a tots els contribuents 116.000 euros més IVA”. “Qui se’n fa responsable de tot això? Com pensen depurar responsabilitats”, va preguntar Quico Zamora.

Babord es va afegir a la crítica de “mala gestió” i es va abstenir perquè “és un dret de la treballadora cobrar aquesta indemnització”.

La portaveu de Junts va compartir bona part de l’argumentació de la resta de grups municipals de l’oposició i va afegir: “Els diners per pagar es treuen de la neteja dels carrers, que estan bruts i abandonats, i són uns diners que no ens sobren sinó que calen als carrers”.

Al quart punt, es va aprovar la modificació de crèdits núm. 26/2021 mitjançant transferència de crèdit per import de 45.000,00 € en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2021 amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i Cs, les abstencions de PSC i Babord i els vots en contra de Junts.

El regidor d’Hisenda va explicar que, en aquest cas, és una modificació més ordinària perquè es deu a un canvi de capítol (de 6 a 2) per poder incloure estudis previs en els projectes, un dels quals és sobre l’estalvi energètic.

Ciutadans va votar a favor “per donar un vot de confiança i gairebé de fe, pel molt que hem demanat que es doni un pas endavant en energies renovables i aquesta qüestió en general”, segons va exposar Juan Díaz.

Quico Zamora, per part del PSC, va afirmar que “després de 10 anys de no res en aquesta matèria, fem una modificació per fer estudis”. “No hi ha un pla d’inversions ni d’acció. No es fan així les coses”, va afegir.

Babord, per veu de Carles Soler, va demanar el cost real d’aquest estudi d’estalvi energètic (l’equip de Govern hi destina 29.000 euros, segons el que va explicar Josep Solé) perquè “manca un pressupost més detallat i sospitem que, quan s’hi posin, serà insuficient i haurem de fer una altra modificació de crèdit”.

Seguint la seva línia argumentària, la portaveu de Junts va retreure que la partida es tragués “de la millora d’urbanització de vials del poble, quan els carrers estan fets una porqueria, per posar-los per fer estudis que guarden als calaixos i no fan res”.


El cinquè punt va permetre aprovar la continuïtat del procediment per a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser, S.A. del mes de juny i juliol, per import de 445.348 euros, amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, les abstencions de Cs i PSC i els vots en contra de Babord i Junts.

Cs va proposar examinar “la qualitat dels serveis prestats per Urbaser, ja que això [l’aprovació del pagament de factures] passa cada mes”.

El PSC va qualificar aquesta aprovació del “punt nostre de cada ple” i va destacar que “és un clamor popular la degradació del servei i de mala neteja”. “Hauríem de revisar aquest servei”, va proposar Quico Zamora.

Babord va mantenir la postura de plens anteriors respecte a aquest punt, va parlar de “dia de la marmota” i va coincidir que “el servei s’està prestant de pitjor manera cada vegada, sense cap control de la qualitat”. “Hi ha greus irregularitats en tot això”, va afirmar Elena López.

En veu de Laura Martínez, Junts va parlar de “mala gestió, amb un contracte caducat, i ens traslladen la responsabilitat mentre veiem carrers bruts, contenidors desbordats i no netejats per dins, amb tot el que això implica de pudors i de riscos per a la salut”.


El setè punt
, referent a l’estructura de costos dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Vilassar de Mar, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM, Cs i PSC, les abstencions de Junts i els vots en contra de Babord.

Segons va explicar el regidor de Medi Ambient, Joan Roca, l’estructura és obligada per contractes d’aquesta durada (més de cinc anys) i quantia, i es basa en un informe redactat pel departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, després d’haver fet l’estudi econòmic que servirà de base per la licitació del contracte de serveis corresponent al servei de neteja viària i recollida de residus del municipi.

Babord va justificar la seva votació en contra pels “molts dubtes que ens genera aquesta estructura perquè, essent un tràmit essencial i existint una comissió formal per tractar aquests temes, no se’ns hagi traslladat abans aquesta qüestió per aclarir dubtes i  fer aportacions”. “Aquests dubtes i aquest menysteniment són insalvables”, va afirmar Elena López.Al vuitè punt, es va aprovar la moció, presentada pel grup municipal de Junts, en favor d’aplicar mesures en la lluita contra l’atur juvenil amb els vots a favor de Junts, Cs i PSC, les abstencions d’ERC-GentxVdM i els vots en contra de Babord.

En representació de Junts, Jordi Pallés va explicar que a Catalunya la taxa d’atur juvenil a inicis del 2021 era del 27,3% a la franja d’edat entre 16 a 29 anys, és a dir, 55.000 persones més que fa un any i un total de 185.500 persones. Si es redueix la franja d’edat als 24 anys, la taxa augmenta al 38,1%. “Un de cada cinc joves està en risc de pobresa”, va afirmar Pallés, abans d’assenyalar que, a Vilassar de Mar, la precarietat laboral dels joves juntament amb els preus desorbitats de l’habitatge els impedeixen emancipar-se i forjar-se un futur propi a casa nostra, tot i que cada vegada estiguin millor formats.

La moció, integrada per nou punts, proposa, entre d’altres, instar a les administracions competents a elaborar un Pla Estratègic d’Ocupació Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l’ocupació laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys; instar al Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que fomentin la contractació indefinida; desenvolupar una reducció del 80% de la quota d’autònoms fins als 36 primers mesos, entre altres mesures.

Ciutadans i PSC van coincidir que l’atur juvenil és un dels grans problemes de la nostra societat i que qualsevol mesura que pretengui canviar aquesta realitat és benvinguda. ERC-GentxVdM va estar d’acord en una part dels punts proposats, però va considerar que, pel que fa al municipi, totes aquestes qüestions es poden tractar a les taules creades amb aquesta finalitat i els acords es poden incorporar al Pla Local de Joventut. Babord va justificar el seu vot en contra, tot i compartir la preocupació i una part dels punts exposats, “perquè els acords que es proposen disten molt de ser ambiciosos i coherents” i per discrepàncies en les causes de l’origen de l’atur juvenil.


El novè punt, una moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al “Green City Accord” (Per un municipi verd) de la Unió Europea, es va aprovar amb els vots a favor de Cs, PSC, Junts i ERC-GentxVdM, i l’abstenció de Babord.

Segons va explicar Juan Díaz, el “Green City Accord” és un moviment de municipis europeus compromesos en fer que les ciutats i poblacions siguin més netes i saludables. Promogut per la Comissió Europea, té com a objectiu millorar la qualitat de la vida de tots els europeus i accelerar l’aplicació de les lleis mediambientals de la Unió Europea en aquesta matèria. En virtut d’aquest acord, els municipis es comprometen a intensificar els seus esforços en cinc àrees per al 2030: la millora significativa de la qualitat de l’aire; millora de la qualitat de les masses d’aigua i en l’eficiència de l’ús de l’aigua; progrés considerable en la conservació i millora de la biodiversitat urbana; avenç cap a l’economia circular, tot assegurant una millora significativa en la gestió dels residus municipals domèstics, una reducció important en la seva generació i un augment substancial en la reutilització, reparació i reciclatge; reducció significativa de la contaminació acústica.

Babord es va abstenir per considerar les propostes de la moció “poc transgressores”, mentre que Junts va convidar a l’equip de Govern a “posar fil a l’agulla, a adoptar els compromisos” que implica i a “dotar l’acord de pressupost anual per poder actuar”. Joan Roca, en representació d’ERC-GentxVdM, va ressaltar que a Catalunya no hi ha, de moment, cap municipi adherit al “Green City Accord”, “però tampoc està malament ser pioners”.


El desè punt,  una altra moció no resolutiva presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la implementació d’un pla per l’arbrat i vegetació en el municipi, va ser aprovada amb els vots a favor de Cs, Babord i Junts i les abstencions de PSC i ERC-GentxVdM.

Juan Díaz va argumentar la moció al·ludint a “la manca d’uns objectius clars pel que fa a les necessitats arbòries i vegetals del poble, el que ha contribuït a no tenir definides unes polítiques específiques per al creixement, cura i manteniment dels nostres arbres i vegetació autòctona”. La moció insta al Govern a la realització d’un inventari complet de l’arbrat i vegetació autòctona municipal, definint les ràtios de densitat i ocupació pertinents i totes aquelles informacions que permetin la planificació d’accions futures. Entre d’altres punts, la moció també insta al govern a la realització d’un pla per a l’arbrat i vegetació que contempli la planificació del desenvolupament i increment dels recursos arboris i de vegetació autòctona en el municipi, de les repoblacions i garanteixi la seva cura i manteniment, així com  a fer un programa de sensibilització de la població sobre la necessitat de conservar el medi ambient.  

Junts va afirmar que l’estat actual de Vilassar de Mar pel que fa a l’arbrat és “deplorable”; va considerar la proposta “una eina complementària” i, en veu de Javi Martin, va demanar: “Marquem-nos objectius i posem eines i dotació per complir-los. Hem de ser un poble de verd, de planta i de flor, i l’hem de cuidar”. Per la seva banda, Joan Roca, per ERC-GentxVdM, va considerar que “tot i la bondat de la moció, hi ha coses redundants, que ja s’estan fent”.

Quant a l’onzè punt, una moció no resolutiva presentada pel grup municipal PSC per a l’elaboració d’una avaluació i estudi de circulació viària, per valorar els canvis produïts per la gratuïtat de la C-32 en l’àmbit del municipi de Vilassar de Mar, es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Cs i Babord i les abstencions de Junts i ERC-GentxVdM.

En l’exposició de la moció, Quico Zamora va assenyalar que és necessari avaluar les conseqüències que tindrà en la mobilitat de Vilassar de Mar la recent gratuïtat de la C-32, així com les intervencions previstes per millorar l’accés a la C-32 i per transformar l’N-II en una via de caràcter urbà. Així, la moció proposa formular un encàrrec professional a un operador especialitzat per avaluar totes aquestes qüestions.

En l’argumentació de l’abstenció, Junts i ERC-GentxVdM van coincidir en la bondat de la moció, però van plantejar les seves reserves. Junts, per no estar segurs que el més adient sigui “encarregar un estudi d’alguna cosa que estarà en constant moviment” i, en part, condicionat per les actuacions de la resta de municipis afectats. ERC-GentxVdM, per considerar que l’estudi fet pel Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, a instància del Consell Comarcal del Maresme, ja aborda moltes de les qüestions proposades a la moció. Babord, per la seva banda, va proposar incorporar un tercer punt a la moció per convocar immediatament la Taula de Mobilitat i QUE es valorin i treballin allà els estudis. La proposta va ser acceptada pel PSC, que la va incorporar, de manera que no va canviar el sentit del vot expressat pels diferents grups municipals.

Al dotzè punt es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 2078/2021 al 2816/2021.Al tretzè punt,  el de precs i preguntes, el PSC va preguntar per l’estat de la contractació interna de l’Ajuntament; per si l’Ajuntament havia comunicat a la Generalitat la pròrroga aprovada al ple del juliol perquè Vilassar de Mar segueixi dins de l’àrea afectada per la llei catalana que regula el preu del lloguer; i per l’estat de les reformes que els municipis que comparteixen deixalleria van aprovar fer-hi.

A la primera pregunta, Josep Solé va respondre que “s’estan prenent mesures oportunes perquè no hi hagi contractacions de llarga durada amb una empresa única”. Núria Arasa, regidora d’Habitatge i ahir portaveu de l’equip de govern en absència d’Àngel Font, va confirmar que el tràmit per a la ratificació de la pròrroga està fet i s’espera resposta per a finals d’aquest mes de setembre; mentre que Joan Roca va informar que les obres per la nova tanca de la deixalleria estan licitades, però porten “molt endarreriment”.

Per part de Babord, Elena López va demanar que constés en acta  una queixa “pel menyspreu i per la inacceptable actitud del regidor de Medi Ambient en aquest plenari, no donant cap explicació als grups de l’oposició”. Després, va preguntar per les actuacions de control i sancions a la guingueta Dejà Vu per sorolls, brutícia i d’altres irregularitats denunciades per la ciutadania i quina és la previsió de posada en funcionament de la instal·lació provisional de la plaça Ventura Gassol (mentre l’Ateneu està tancat per obres). L’equip de Govern es va comprometre a respondre per escrit aquestes qüestions. Babord va preguntar també, entre d’altres qüestions, per la previsió de la tornada dels plens presencials i per què el públic no pot accedir a la pista de ciment del pavelló Paco Martin.

Respecte a la primera qüestió, el regidor de Noves Tecnologies, Jordi Acero, va explicar els treballs que s’estan fent amb l’objectiu que el ple de l’octubre es pugui celebrar ja de manera presencial. Pel que fa a la segona, el regidor d’Esports, Jordi Tapias, va dir que el no accés del públic fins ara es derivava de la normativa establerta pel Procicat, tenia a veure amb motius sanitaris, aspectes legals i, en el cas de la utilització dels vestidors, al fet que no compleixen amb els requisits marcats pel Procicat. El regidor va informar, però, que el recent canvi de normativa permetrà l’accés del públic a partir d’aquest dissabte 18 de setembre, sempre que es compleixen les condicions establertes.

Junts, per la seva banda, va preguntar, entre d’altres, per la data prevista per canviar la gespa del camp de futbol; per què, a la pista Lluís Guardiola, només s’ha reformat la part del carrer, alhora que va posar “l’alerta en majúscules per les moltes rates que hi ha al passeig Marítim, sense que es faci cap actuació”.

Pel que fa al canvi de gespa, Tapias va informar que el plec de condicions ja està redactat, que cal més despesa de la prevista inicialment i que es probable que es faci l’estiu que ve. Respecte a la pista Lluís Guardiola, va explicar que només es va reformar la part del carrer i els vestidors “per una qüestió de pressupost” i va anunciar que la part restant es durà a terme en una segona fase, que encara no té data. Sobre la presència de rates a la zona de la platja, Núria Arasa va dir tenir-ne constància i va explicar que aquest estiu s’ha provat, amb bons resultats, unes papereres que incorporen verí per intentar acabar amb aquesta plaga.


Es va aprovar per unanimitat la revisió del padró municipal d’habitants, a data 1 de gener de 2021 (31.12.2020), i amb 20.936 habitants. Era el sisè punt de l’ordre del dia.

Es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del dia 15/07/2021. Era el primer punt de l’ordre del dia.

El ple es va acabar una mica abans de les onze de la nit, sense cap pregunta del públic.  

Escolta el balanç de la sessió que han fet govern i oposició:

Escolta la sessió plenària sencera en aquest enllaç