Les famílies monoparentals ja poden sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

Un any més, l’Ajuntament de Vilassar de Mar atorga subvencions per al pagament de l’IBI per a les famílies monoparentals del municipi. La sol·licitud d’aquestes subvencions es pot fer fins al proper 28 de febrer a través del web municipal.

La finalitat d’aquestes subvencions, que es va concedir per primera vegada l’any 2018, és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen consideració de nombroses. La quantia de la subvenció es determinarà prenent com a referència el nombre de fills i el valor cadastral de l’habitatge i la subvenció pot anar del 30 al 90% de l’impost. L’import màxim que l’Ajuntament ha destinat per aquesta convocatòria és de 15.000 euros.

Sol·licita teva subvenció aquí.