L’envelliment de la població al Maresme s’intensificarà en els propers anys

Ja t’hem explicat, en més d’una ocasió, des del nostre informatiu “Crònica”,  que el Maresme és una comarca en la qual hi viuen més persones majors de 65 anys que no pas joves. I la tendència ens indica que l’envelliment de la població s’intensificarà en els propers anys. Segons l’Idescat, la població maresmenca major de 65 anys passarà de les 91.641 actuals a les 122.000 en només, atenció, una dècada. Hem sabut que al Maresme hi viuen 159 persones més grans de cent anys.

Tot i que els índexs d’envelliment i sobreenvelliment maresmencs estan lleugerament per sota del català, el de dependència de la gent gran se situa per sobre. A més, en els darrers vint anys ha tingut un creixement més intens. En el 2023 l’índex de dependència de la gent gran a la comarca era del 29,7%, sis dècimes per sobre del català (29,1%).

Per a reflexionar, doncs, i en una piràmide poblacional a la nostra comarca que ens indica una tendència a l’envelliment, que hi ha 159 persones grans que tenen un segle de vida i, alguns i algunes, superen els 100 anys.

De fet, el número de persones majors de 65 anys ha evolucionat a l’alça passant de representar el 14,5% el 2003 a tenir un pes del 19,6% el 2023. En aquesta evolució, també hi destaquen el canvi de patrons de fecunditat que van clarament a la baixa i amb maternitats cada vegada més tardanes. La pauta en els darrers 5 anys mostra que més de dos terços dels naixements són de mares entre els 30 i els 39 anys.

El percentatge de població infantil i juvenil respecte al total també va en retrocés, accentuant una tendència que es manté en les darreres dues dècades. Segons les dades de 2023, la base piramidal de la població maresmenca (infants i joves de 0 a 16 anys) només representava el 16,80%.