L’entitat cultural La Rierada aposta per repensar el futur del litoral

En la Festa Major que dilluns tancàvem, no només hi ha hagut actes musicals, pirotècnics, culturals o esportius. La Rierada va voler posar un accent reivindicatiu plantejant una xerrada, que es va celebrar a l’ombra del Passeig dels Pins, el passat dissabte. El títol del debat? Defensem el Litoral, a càrrec del col·lectiu Preservem El Litoral.

En Jordi, representant de la plataforma, va portar el pes de la conferència. Es va voler explorar què passarà, a nivell de litoral, en un futur (més o menys proper) si  s’executa el projecte que el Ministeri de Transició Ecològica té dissenyat per a la nostra costa.

Especialment, al Baix Maresme: zona sensible per unes platges que no es regeneren per la pèrdua de sorra producte de la construcció dels ports que han alterat els corrents naturals.

Des de la plataforma són conscients que ens trobem davant d’una problemàtica transversal i complexa que no té, asseguren, una solució fàcil. La regressió de les platges del Maresme té, per al portaveu, un origen clar i definit: els ports

I, per acabar-ho d’adobar, un altre element: les dragues, amb l’extracció de sorra, i també alguna determinada pesca d’arrossegament, que ha fet malbé ecosistemes marins.

I les complicacions arriben després que el Ministeri de Transició Ecològica, que és el competent, presentés l’any 2014 un projecte que va motivar la creació de la plataforma. El projecte  del Ministeri contempla la creació de molts espigons, a tota la comarca, la qual cosa seria artificialitzar la comarca, a parer de la plataforma.

A hores d’ara, les notícies indiquen, segons el portaveu, que aquest octubre començarien les obres a Premià de Mar. Tot i que (per exemple) les opinions científiques (estudi de la Universitat Pompeu Fabra inclòs) no ho vegin gens clar. A Premià de Mar , doncs, està previst fer el mateix que a tot el Baix Maresme.

Aposten per crear una taula de treball interdisciplinària per cercar solucions que englobi tots els sectors interessats. Plantegen que s’ha d’afrontar el tema amb serietat, amb una visió global i amb respecte pel territori.

I quins són els tipus d’espigons dissenyats? 5 en forma de L (per entendre’ns) i un parell de semisubmergits, que mirin cap a Llevant per a retenir la sorra.

Des de la plataforma afirmen que no és just escudar-se, només, i contínuament, en el canvi climàtic.

La xerrada, sota el paraigües de la Rierada, va obrir un torn de preguntes. Entre les quals, van aparèixer la possibilitat, o no, de moure les vies del tren des de ran de mar o quin és el paper que haurien de jugar les administracions locals en un tema com el de la costa que es decideix des d’un despatx de Madrid.

Escolta la xerrada en aquest enllaç