L’atur torna a baixar al Maresme situant la taxa de desocupació comarcal en el 15,7%

Atur a Vilassar de MarDes d’agost de 2011 no es registrava al Maresme una taxa d’atur inferior al 16%. El comportament de l’ocupació el mes de juny ha permès la reducció del nombre de persones aturades a la comarca en 1.572, deixant una xifra global de 35.779 ciutadans sense feina. Segons el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el sector serveis és el que ha experimentat una baixada més important de la desocupació, però és la construcció la que registra una disminució interanual més important. Pel que fa a Vilassar de Mar, al juny es registraven 1.148 aturats, 44 menys que el mes anterior. La taxa d’atur a la nostra localitat és de l’11’23 %, un 3’69 % menys que el maig.

El Maresme ha seguit la tendència general provincial i catalana, si bé la disminució percentual de l’atur ha sigut més destacada a la comarca (-4,21%) davant el -3,06% registrat al conjunt de la província i el -3,73% a Catalunya. La reducció de la desocupació s’ha reflectit tant en el col•lectiu masculí (880 homes aturats menys) com en el femení (692 dones menys sense feina), tot i que es manté una diferència de més de tres punts en la taxa d’atur. Mentre la taxa de desocupació entre els homes és del 14,1%, entre les dones puja al 17,5%. La mitjana comarcal se situa en el 15,7%, una taxa que es manté superior a la provincial (14,9%) i a la de Catalunya (14,4%).
La disminució de l’atur s’ha registrat a tots els grups d’edat i a tots els sectors, tot i que són els serveis els que aglutinen el descens més destacat (1.109 aturats menys). Segueix la construcció amb 185 desocupats menys; la indústria 178 menys; el col•lectiu sense ocupació anterior (-66) i l’agricultura (-34). L’anàlisi de les xifres a nivell interanual reflecteix que només hi ha un increment de l’atur a l’agricultura, sent la construcció i la indústria els sectors que més han notat la recuperació de l’ocupació. En el cas de la construcció, l’atur ha baixat en el darrer any el 17,75% i a la indústria en un 10,47%.
A nivell municipal, 26 dels 30 municipis han registrat una davallada en les xifres d’atur. Només s’ha incrementat lleugerament el nombre de persones sense feina a Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Vilassar de Dalt. Sant Pol de Mar no ha registrat cap variació respecte al mes anterior. La comparativa interanual també deixa aquests municipis amb un increment de l’atur (Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i Vilassar de Dalt) i sense variacions en el cas de Sant Pol de Mar.
Les noves xifres del mes de juny mantenen només un municipi (Mataró) amb una taxa de desocupació superior al 20%. Cabrera de Mar, amb el 7,99% de la seva població en edat laboral sense feina, és la població amb la taxa d’atur més baixa de la comarca.