L’Arxiu Municipal ha digitalitzat les actes dels plens de 1848 fins a 2008

L’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar ha finalitzat la digitalització de les actes dels plens de l’Ajuntament de Vilassar de Mar realitzats entre els anys 1848 i 2008. S’han digitalitzat unes 19.700 pàgines, a les quals es podrà accedir informàticament, la qual cosa facilitarà la conservació dels originals en preservar-los de la seva manipulació.

La digitalització de les actes s’ha realitzat en el marc d’un programa impulsat el 2006 per la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de facilitar la conservació dels documents i contribuir a la seva accessibilitat per tal de fer possible la realització de projectes de difusió. En el decurs de l’any 2011, l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar ha continuat el procés d’aplegar la documentació produïda pels diversos departaments de l’Ajuntament per tal de facilitar el funcionament de l’administració municipal, garantir el dret d’accés a tota la ciutadania i promoure el coneixement de la història del poble.

L’Arxiu Municipal també és el dipositari de fons i col·leccions de procedència privada, que complementen i enriqueixen els fons municipals, i d’aquesta manera passen també a ser accessibles per als estudiosos. L’any 2011 es van rebre cinc donacions: família Pol i Punsola (36 composicions musicals pròpies i d’altres, obres de teatre i documentació diversa de música, poesia, hemeroteca…); Mercè Sánchez i Castells (38 partitures de sarsuela i el número 11 de la revista ONA); Josep M. Ribas i Casas (22 plànols i una fotografia aèria de Vilassar de Mar); Feliu Novell i Andinyach, del Museu de la Mina Vella (un llibre, dos opuscles, un vídeo i altres documents relacionats amb la Mina Vella i quatre cd que contenen l’obra de mossèn Rebull), i Josep M. Garcia, d’EMSERAM SL (un cd amb la digitalització de deu fotografies del fons de l’arxiu).

 

Leave a Reply