L’Arxiu Municipal Damià Bas rep 38 donacions durant la primera meitat del 2019

De gener a juny, l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar ha rebut un total de 1.428 documents provinents de 38 donacions, 24 de les quals s’han fet en format digital (248 documents) i 14 en paper i altres suports (1.180 documents).

Totes les donacions tenen vinculació amb la nostra localitat. Hi ha documents personals i familiars, cartells i targetes d’actes i d’accions populars, documents d’àudio i audiovisuals, imatges familiars i d’altra índole, llibres de temàtica vilassarenca o d’autors locals, documents referents a la parròquia, programes de Festa Major, correspondència així com documents d’entitats, participacions i recordatoris.

Els donants que, de forma desinteressada, han cedit aquesta documentació a l’Arxiu han estat: família Gelpí Ramon (Fons M. Gràcia Gelpí), Joan Linares, Roser Puig, M. Lluïsa Collet, família Falgueras, Rosa Barbarà, Família Novell Andinyach, Joan Ramon, Joan Querol, M. Antònia Llorens, Anna M. Rectoret, Carme Vinardell, Isabel Foix, Josep Rodon, Pilar Illa, Pilar Palomino, Xavier Llibre, Ascensió i Francesca Barba, Magdalena Gallart, Jaume Ramon, Vicenç Solbes, Xavier Linares, Lluís Beulas, Enric Salvà, Tomàs Mayor, M. Teresa Roig i Misericòrdia Ballart (Fons Joan Ballart).

Totes les donacions passen a formar part del fons documental de l’Arxiu i són documents d’accés públic. Les consultes a l’Arxiu es poden realitzar de dilluns a divendres de 9 a 14 hores amb hores convingudes per telèfon (937502957) o per correu electrònic: arxiumunicipal@vilassardemar.cat.