L’any 2012 es van destinar més de 123.000 euros a ajuts escolars

15_Ajuts Escolars255 famílies de Vilassar de Mar han pogut gaudir durant el 2012 dels ajuts escolars, projecte de la Regidoria de Serveis Socials que des de finals dels anys 80 ajuda les famílies en les despeses escolars de menjador, llibres, material, sortides i tractaments psicopedagògics.

Durant el curs 2012-2013, 258 infants de Vilassar de Mar s’han beneficiat dels ajuts de menjador escolar, 212 dels ajuts per a llibres i material escolar i 342 dels ajuts a sortides, colònies i crèdits de síntesi. En total, unes 255 famílies són les que han pogut gaudir del suport econòmic d’aquest projecte. En termes econòmics, la despesa total en ajuts escolars de l’any 2012 ha estat de 123.358 euros, dels quals 94.246 euros corresponen a l’aportació de l’Ajuntament i la resta, 29.112 euros, als que el Consell Comarcal del Maresme va atorgar per a beques de menjador.
Vilassar de Mar és un dels pocs pobles del Maresme que manté aquests ajuts, amb la voluntat de col•laborar amb les famílies més necessitades que compleixen amb uns determinats requisits, per garantir els mateixos drets i oportunitats a tot l’alumnat. “L’objectiu és garantir que el procés d’escolarització dels nostres infants sigui el màxim d’igualitari, amb independència de la situació econòmica de cada família”, explica Núria Arasa, regidora de Serveis Socials.
Els ajuts per a llibres, material i menjador escolar estan adreçats a alumnes d’educació infantil i primària empadronats a Vilassar de Mar, d’acord amb les condicions del protocol aprovat per l’Ajuntament. En el cas d’ajuts per a colònies, sortides escolars i crèdits de síntesi, s’estenen també als alumnes de secundària obligatòria. A més, en alguns casos, es complementen amb ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya. També es concedeixen ajuts econòmics per a tractaments psicopedagògics a tots els infants d’entre 3 i 16 anys que no puguin gaudir de la beca del Ministeri d’Educació però que compten amb el vistiplau de l’equip assessorament psicopedagògic de la Generalitat (EAP) per seguir un tractament.