L’Ajuntament ultima una segona convocatòria d’ajuts covid al comerç

L’Ajuntament obrirà una segona convocatòria de subvencions per a ajudar als comerços al detall i a altres prestadors de serveis per compte propi afectats per la crisi de la covid-19 amb els 130.000 euros de l’import sobrant de la convocatòria feta al juliol.

Amb aquesta iniciativa municipal es vol ajudar al manteniment del teixit comercial local i a reprendre l’activitat econòmica del municipi que s’ha vist alterada com a conseqüència de les mesures preses per a combatre la pandèmia, com ara el tancament temporal de determinats establiments. 

Els professionals i empreses que no es van beneficiar de la primera convocatòria d’aquesta subvenció podran demanar-la per al període anterior (març a juny) i l’actual (mesures preses a partir d’octubre). Els beneficiaris de la primera convocatòria només podran demanar l’ajut si han estat afectades per les mesures de tancament de determinades activitats decretades a partir d’octubre. El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva i l’import màxim de l’ajut per beneficiari serà de 3.000 €.

Els tràmits es podran fer de manera telemàtica, a través de la seu electrònica del web municipal, tan bon punt s’hi publiqui la convocatòria, o, en el cas de les persones físiques, de forma presencial demanant cita prèvia a l’OAC. Tota la informació relacionada amb la subvenció es podrà consultar pròximament al web municipal.