L’Ajuntament se suma a la campanya del CCE per combatre les violències sexuals en la pràctica esportiva

El Consell Català de l’Esport (CCE) ha impulsat una campanya de sensibilització per combatre les violències sexuals en la pràctica esportiva. Amb el lema #esportsegur, es difondran cinc vídeos per rebutjar les situacions d’abusos, assetjament, discriminació, desigualtats i estereotips. Des de l’Ajuntament fem arribar la campanya a les entitats esportives del municipi i en fem difusió dels vídeos a través dels mitjans digitals.

El Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat ha iniciat una campanya per informar, sensibilitzar i conscienciar les entitats i professionals de l’esport contra la violència sexual i de gènere en aquest àmbit. Amb el lema #esportsegur, s’han elaborat cinc vídeos per mostrar el rebuig als abusos, l’assetjament, la discriminació, les desigualtats i els estereotips.

La campanya vol contribuir a fer passos endavant per garantir que totes les persones puguin gaudir de l’esport i l’activitat física en un ambient segur que respecti els drets, la dignitat i el respecte individual. Els vídeos, de curta durada i petit format, són una eina més de sensibilització, prevenció i actuació que posa en marxa el Govern enfront de qualsevol tipus de violències i discriminacions per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere.

Cada una de les peces audiovisuals se centra en les situacions d’abusos, assetjament, discriminació, desigualtats i estereotips que es produeixen encara avui en els entorns esportius i les contraresta apel·lant als valors del respecte, la seguretat, la dignitat, la igualtat i la llibertat.

En els vídeos també es fa èmfasi en tot el que aporta la pràctica de l’esport i l’activitat física, com ara l’esforç, la confiança, la inclusió, la diversió, la salut o la superació. Per augmentar-ne la visibilitat, el CCE ha demanat la col·laboració de les entitats esportives perquè en facin difusió a través dels seus canals de comunicació.

Més eines contra la violència sexual en l’esport

Aquests cinc vídeos complementen la resta d’actuacions que el Consell Català de l’Esport està duent a terme per fer de l’esport un àmbit lliure de violències sexuals. Un d’aquests instruments és el document “La violència sexual a l’esport-Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar”. L’obra proposa actuacions a les entitats esportives tant per prevenir i detectar casos d’aquest tipus de violència sexual com per reaccionar-hi.

La guia, elaborada conjuntament amb la Universitat de Vic, exposa pautes per a la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius. En aquest punt, s’exposa el paper clau de les entitats esportives en l’assoliment d’aquest objectiu, que reconeguin la incidència de la violència sexual, que se’n parli i que s’hi actuï. El document està disponible en català, castellà i anglès.

D’altra banda, i basat en aquesta guia, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) va elaborar el vídeo formatiu “La violència sexual a l’esport: de què parlem?”. La peça és fruit del treball del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE) de l’INEFC amb l’entitat Cooptècniques i, de manera didàctica i gràfica, reforça el compromís del Govern d’eradicar aquestes conductes.

Finalment, el CCE, juntament amb l’Institut Català de les Dones, promou la difusió de la Línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900 900 120 a les entitats esportives, amb l’objectiu d’augmentar el seu coneixement entre les dones, vinculades al món de l’esport i l’activitat física, que el puguin necessitar i avançar envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista.

El Govern posa aquests recursos a disposició de tots els agents que d’una forma o altra formen part del sistema esportiu per trencar el silenci i revertir la sensació de tabú sobre aquest tema, així com per intervenir quan es produeixi una acció violenta que afecti homes, dones o joves esportistes.