L’Ajuntament posa en marxa una línia de subvencions per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica

L’Ajuntament de Vilassar de Mar posa en marxa una línia de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica al municipi. Les persones interessades poden sol·licitar les ajudes fins al dimecres 31 de gener de 2018. Les subvencions van destinades a finançar projectes i activitats d’interès econòmic que tinguin com a objectiu fomentar l’ocupació i l’activitat, per a l’any 2017, i es distribueixen en dos programes, el d’incentius a la inversió i el d’incentius a la contractació. L’import màxim que s’atorgarà per a tots els ajuts serà de 40.000 euros.

Pel que fa al programa d’incentius a la inversió, cada societat, empresa o persona podrà obtenir fins a un màxim de 2.000 euros mentre que per al programa d’incentius a la contractació fins a un màxim de 2.500 euros.El programa d’incentius a la inversió està adreçat a persones desocupades que s’incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de gener de 2017 i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament per aquest concepte en els últims dos anys previst al de l’aprovació de la convocatòria. El de la contractació està adreçat a petites i mitjanes empreses o autònoms que contractin, per un període mínim de 6 mesos i a jornada complerta, a persones desocupades empadronades al municipi de Vilassar de Mar, inscrites a l’oficina del SOC i al Servei d’Intermediació Laboral Municipal i que no hagin obtingut cap subvenció de l’Ajuntament per aquest concepte en els últims dos anys previs al de l’aprovació de la convocatòria.