L’Ajuntament posa en marxa el servei de factura electrònica

Els proveïdors de l’Ajuntament de Vilassar de Mar ja poden presentar les seves factures electròniques a través del web municipal i l’e-FACT, el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l’abast de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les e-factures. El servei ha estat implementat per la Regidoria de Comunicació, Atenció al Ciutadà i Noves Tecnologies.

A més de l’estalvi de costos en la generació i emissió de factures en paper, la facturació electrònica comporta beneficis per a les empreses: intercanvi de la informació sense error entre l’administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual); registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 h des del seu lliurament i reducció dels temps de tramitació; disposar de totes les garanties en la recepció i registre de les factures, i agilitar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.

Què es considera factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.