L’Ajuntament ofereix nous cursos de formació ocupacional

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilassar de Mar té previst iniciar al setembre nou cursos de formació ocupacional per a aturats i treballadors en actiu. Els cursos estan subvencionats en la seva totalitat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Els cursos estan agrupats per àrees segons la temàtica. En l’àrea d’assistència social s’ofereixen tres cursos:
– el de tècniques d’estudi de camp, planificació i disseny de programes (monitor de lleure, especialitat menjadors escolars), de 120 hores.
– el de tècniques d’organització i avaluació (mòdul monitor menjador escolar), de 90 hores.
– El de tècniques de gestió i direcció d’equips (mòdul coordinador menjador escolar), de 90 hores.

En l’àrea de sanitat (auxiliar d’infermeria en geriatria) s’organitzen quatre cursos més:
– el de tècniques d’organització de recursos i comunicació amb el pacient, de 65 hores.
– el de cures bàsiques i terapèutiques d’infermeria geriàtrica, de 85 hores.
– el d’atenció especialitzada a l’ancià, de 75 hores.
– el d’atenció d’infermeria a l’ancià discapacitat, de 75 hores.

En l’àrea d’informació-comunicació es fan dos cursos més:
– el d’introducció a l’anglès, de 80 hores.
– el de fonètica i expressions angleses (anglès nivell avançat), de 120 hores.

Les persones interessades en algun dels cursos que s’ofereixen des de l’Ajuntament s’han d’adreçar a les dependències municipals del carrer Santa Eulàlia, 40, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. També es pot obtenir informació per telèfon trucant al 937 540 500. Per realitzar la preinscripció cal portar la següent documentació: 2 fotocòpies del DNI, i si s’està inscrit a l’atur, la fotocòpia de la targeta d’atur en vigor.

Leave a Reply