L’Ajuntament obre el termini de sol•licitud de subvencions per a les entitats esportives

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha informat que fins el dimarts 24 de gener de 2017 es obert el termini per a presentar la sol•licitud per a la concessió de subvencions a entitats per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives. Al web municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a Internet es troben els impresos de sol•licitud i les bases reguladores amb el procediment, requisits i criteris que es seguiran per atorgar les subvencions.

El pressupost màxim que des del consistori es destinarà aquest any serà de 36.000 euros. Per al programa 1, és a dir, funcionament habitual de les escoles d’iniciació esportives: 30.000 euros; i per al programa 2, és a dir, funcionament habitual d’activitats d’esports de lleure, 6.000 euros. Els criteris d’atorgament de subvencions es basen en el nombre d’esportistes, la capacitat econòmica i el foment de l’esport femení dels clubs o entitats.