L’Ajuntament i Aigües de Vilassar signen un conveni de suport a famílies amb dificultats socioeconòmiques

Ajudar a les famílies que tenen dificultats per afrontar el pagament dels rebuts de l’aigua. Aquest és l’objectiu del conveni que aquest matí han signat l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la companyia subministradora de l’aigua al municipi, Aigües de Vilassar, SLU.
Conscients que la situació de crisi fa que moltes famílies pateixin problemes econòmics per fer front al pagament dels serveis bàsics, l’Ajuntament de Vilassar de Mar i Aigües de Vilassar, SLU, han signat aquest conveni mitjançant el qual la companyia d’aigua farà una aportació màxima per a l’any 2014 de 2.000 euros per pal·liar les possibles situacions de famílies que tenen dificultats pel pagament d’aquest subministrament, una aportació que constarà com una donació a l’Ajuntament.

Conveni Aigües Vilassar

Serà el departament de Serveis Socials del consistori qui establirà els criteris pels quals una família podrà obtenir l’ajut per pagar el rebut de l’aigua. El conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2014 i podrà ser prorrogat.

Aquesta ajuda s’afegeix a les que ja presta l’Ajuntament a través dels Serveis Socials Municipals dedicant una part del pressupost en concepte d’ajuts d’emergència per subministraments bàsics (aigua, llum i gas).

L’any 2013 l’Ajuntament va donar 296 ajuts per un import al voltant dels 33.000 euros en temes de subministraments bàsics. Alhora compleix amb l’acord de la moció que ICV va presentar al Ple del 21 de novembre de 2013 i que es va aprovar per unanimitat amb l’objectiu de garantir l’accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania.