L’Ajuntament ha col·laborat en 4 projectes socials del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 

L’Ajuntament de Vilassar de Mar destina un percentatge del pressupost anual a ajuts de cooperació i solidaritat, mitjançant la concessió de subvencions a entitats que desenvolupen projectes amb finalitats socials. El passat 2022, el consistori ha participat en quatre projectes sense ànim de lucre impulsats amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) amb una aportació total d’11.000 euros, a més de l’aportació extraordinària de 5.000 euros al programa de solidaritat amb Ucraïna.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha destinat 2.750 euros al projecte “Construcció d’una escola d’educació especial per a persones amb discapacitat”, a Aguacatán (Guatemala), executat per GERDD – Gestora de Recursos per al Desenvolupament del Discapacitat. Fa 11 anys que ASOPEDI (contrapart de GERDD) va posar en marxa l’escola d’educació especial i el nombre d’alumnes no ha parat de créixer. En aquest context, els bons resultats de l’escola encoratgen a posar en marxa un projecte que permeti a ASOPEDI ser propietària d’un local adequat a les seves activitats actuals i futures, ja que amb això s’aconseguirà millorar els resultats de l’entitat i alhora consolidar-la. Per això, el projecte preveu la construcció d’una nova escola d’educació especial.

Per altra banda, Vilassar de Mar també ha destinat 2.750 euros al projecte “Teixint xarxes per al canvi: prevenció i atenció de la mutilació genital femenina i els matrimonis infantils, a Gàmbia, executat per Fundació WASSU-UAB. Amb l’objectiu de promoure la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de les dones i nenes de Gàmbia, el projecte es focalitza en la transferència i la generació de coneixement al voltant de la Mutilació Genital Femenina (MGF) i els matrimonis infantils com a pràctiques tradicionals perjudicials. Ho fa mitjançant quatre eixos estratègics: apoderament d’agents de salut, clau en la prevenció i l’atenció de la MGF; sensibilització en matèria de matrimonis infantils dirigida a 100 dones amb fills i filles en edat escolar i que estan vinculades a Clubs de Mares de les regions de CRR i WCR de Gàmbia; i incidència a Catalunya per ampliar el coneixement de mediadors/es interculturals, activistes i referents comunitaris/àries en matèria de matrimonis infantils.

El tercer projecte al desenvolupament, amb una aportació de 2.750 euros, es tracta d’“Una vida plena: enfortiment de la llar d’avis d’El Sauce”, a Nicaragua, executat per Solidaritat sense Mons. El Centre d’Atenció Integral de l’Adult Major (CIAM) es va construir per atendre, en les millors condicions, els homes i dones en l’última etapa de la seva vida. Omplint el seu dia a dia d’activitats formatives i lúdiques perquè tinguin una vida plena en un espai ampli, envoltat de natura i camps esportius, i amb la millor atenció alimentària i mèdica. El CIAM ja és un equipament actiu que alberga una mitjana de 12 persones de manera permanent, però el projecte pretén reforçar algunes àrees per optimitzar l’espai existent i dotar de més comoditats les persones que acull. Amb aquestes millores s’aconseguirà una atenció més adequada, amb la possibilitat d’ampliar una plaça d’alberg i consolidar el centre per als propers anys.

Finalment, s’ha fet una aportació de 2.750 euros al projecte “Control diabetis mellitus tipus 2 mitjançant determinació hemoglobina glicosilada als campaments de refugiats sahrauís (camps de refugiats i refugiades de Tindouf)”, executat per l’Associació Desenvolupament de Projectes Solidaris al Sàhara – APSS. A Dajla moren aproximadament 100 persones cada any a causa de la diabetis. El projecte proposa realitzar, amb el dispositiu Cobas b 101, una analítica trimestral d’Hemoglobina glicosilada a la població amb diabetis per tal de fer-ne un seguiment adequat. Aquest sistema té un cost de 26 € anuals per pacient i substitueix altres mètodes utilitzats que són molt més cars. La seva continuïtat, però, depèn de l’adquisició dels reactius per poder fer la determinació analítica.

Cal recordar que l’Ajuntament, a més d’aquests projectes, aquest 2022 va realitzar una aportació extraordinària de 5.000 € al programa de solidaritat amb el poble d’Ucraïna creat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, institucionalment, l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, com en l’àmbit català.