L’Ajuntament fa una plantada d’alocs en un tram de la Riera d’en Cintet

 

La Riera d’en Cintet té nous alocs que substitueixen les canyes que hi havia en un tram situat per sobre de l’avinguda Eduard Ferrés. Es compleix, d’aquesta manera, el mandat del segon projecte més votat de serveis dels Projectes Participatius de 2021.

Aquesta actuació ha comptat amb 10.000 euros de pressupost. Les tasques van començar el passat 6 de febrer amb la preparació del terreny i l’extracció de forma manual dels rizomes de les canyes. Les restes vegetals van ser retirades i portades a la planta de compostatge per gestionar-les. A cada punt on hi havia d’anar un aloc es va enriquir el sòl amb terra vegetal i adob orgànic, i s’hi va col·locar una malla de tela de coco grapada al terra per evitar erosions. Les tasques van finalitzar el 15 de febrer amb la plantació dels alocs. Un cop plantats, se’n va començar el manteniment amb reg i el seguiment, per mantenir la zona neta de plantes invasores i facilitar la implantació dels nous alocs.

El Vitex agnus-castus o aloc és un arbust caducifoli de fulles oposades i palmades que floreix a l’estiu, amb flors de color lila agrupades en espiga, associat als marges de les rieres i torrents. Es tracta d’una espècie característica de les rieres del Maresme que cada cop és més difícil de trobar. Entre les causes que n’expliquen la desaparició hi ha l’explotació dels seus hàbitats, el canvi d’usos del sòl i l’expansió d’espècies invasores, com ara la canya.

El febrer de 2020 ja es van plantar alocs a la Riera de Vilassar, en compliment d’un dels projectes més votats per la ciutadania dels Pressupostos Participatius de 2019.