L’Ajuntament de Vilassar de Mar inicia els treballs per elaborar el mapa de capacitat acústica del municipi

Vilassar de Mar tindrà un mapa de capacitat acústica i una ordenança específica per poder fer front a la gestió del soroll. El mapa establirà els objectius de qualitat acústica a tot el municipi i anirà acompanyat d’un pla d’acció on es definiran les mesures de prevenció i correcció dels punts del territori que presentin nivells alts de contaminació acústica. L’elaboració del mapa està finançada per la Diputació de Barcelona.

Per realitzar aquesta tasca, el Consell Comarcal del Maresme, organisme encarregat dels treballs d’elaboració de la proposta de mapa, realitzarà 58 mesuraments per tot el nucli urbà, que serviran per conèixer la situació actual i fer propostes per millorar la qualitat acústica.

Juntament amb el mapa, també està previst elaborar una ordenança contra la contaminació acústica, que permetrà regular les activitats, el comportament ciutadà, els sorolls provinents d’indústries, les activitats festives, els vehicles de motor, l’aïllament acústic de les façanes, les instal·lacions de climatització, la funció inspectora i les sancions, en cas d’incompliments de la normativa.

Leave a Reply