La Unió Esportiva Vilassar de Mar celebrarà assemblea general de socis el 4 de setembre

Divendres 4 de setembre del 2015 tindrà lloc l’assemblea general de socis de la Unió Esportiva Vilassar de Mar corresponent a la temporada 2015-2016 a la Sala Maria Roser Carrau , a 2/4 de 8 de la tarda en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona convocatòria.

Quant a l’ordre del dia, la sessió s’iniciarà amb la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del 5 de setembre de l’any passat, seguirà amb la presentació de la memòria-resum de l’anterior temporada esportiva, es donarà compte del tancament de l’exercici econòmic de la temporada anterior i continuarà amb la lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost de la temporada 2015-2016. La sessió acabarà amb precs i preguntes. Per accedir a l’assemblea, és obligatori presentar el carnet de soci vigent corresponent a la temporada 2014/2015, estar al corrent del pagament i no haver-se donat de baixa del club. Els socis que tinguin menys d’un any d’antiguitat tenen dret a assistir a l’assemblea general, amb veu, però sense vot.   

Leave a Reply