“La Tertúlia Política” ha tractat sobre la pacificació de l’N-II i sobre la seguretat al nostre poble

Vilassar Ràdio va emetre ahir dimarts 12 de desembre la tercera  edició de “La Tertúlia Política” de la legislatura 2023-2027. L’espai va comptar amb la participació dels representants polítics de govern i oposició. Es van tractar dos temes: la pacificació de la carretera N-II i la seva conversió en via urbana i la seguretat a la nostra localitat.

Escolta el resum que hem emès a “Crònica”:

  

PRIMER TEMA: LA PACIFICACIÓ DE L’N-II I LA SEVA CONVERSIÓ EN VIA URBANA

El primer tema va ser el projecte per reconvertir la Nacional II, al seu pas pel Baix Maresme, en via urbana. Començarà l’any que ve, el 2025. La consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, es va reunir al novembre, amb els 30 alcaldes del Maresme per explicar, presentar i detallar el projecte. De la pacificació de la carretera N-II també se n’ha tractat en les darreres sessions plenàries.

Què pensen les formacions polítiques vilassarenques?

En el torn inicial d’intervenció de cada formació política:

Per part de l’oposició:

Yolanda Laspalas, regidora del Partit Popular (PP), va subratllar que els sembla “estupend” el projecte de la Generalitat per pacificar la carretera N-II. Va destacar que han vist l’esborrany provisional d’aquest projecte que afecta cinc municipis del Baix Maresme (Vilassar de Mar, Cabrils, Cabrera, Premià de Mar i El Masnou), que s’han d’adaptar aquest projecte. Va expressar la seva preocupació que el termini  màxim d’execució sigui el 2026 i els seus dubtes sobre que pugui estar acabat aquest any. Va recordar que és un projecte finançat amb Fons Generation i que contempla  que hi hagi aparcaments.  

Isaac García-Oses, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) va subratllar que ens trobem davant del projecte més significatiu que Vilassar de Mar experimentarà en els propers 50 anys. Va recalcar que des del PSC sempre han manifestat que estan a favor de la participació de la ciutadania i les entitats en la presa de decisions sobre aquesta qüestió. Va titllar d’”una mica estrany” el fet que l’Ajuntament s’hagi d’adaptar a un projecte que ens ve donat i va concloure que hauria d’haver estat Vilassar de Mar qui hauria d’haver proposat quines necessitats  i requisits tenia el municipi. Va recalcar que el govern no els va facilitar el projecte fins que no li van demanar de manera insistent. Va destacar la importància dels enllaços o accessos i va manifestar que la instal·lació d’accessos a la carretera de Cabrils  afectarà a la mobilitat interna de Vilassar de Mar. Va  afegir que no hi ha cap estudi sobre l’efecte que tindran aquests accessos en el municipi. Va preguntar-se com es podran fer arribar els tràilers al Mercat de Flor, després de la transformació a via urbana de l’N-II i va explicar que tenim camins agrícoles que no estan adaptats. Va concloure que, a hores d’ara, des del PSC tenen més preguntes que respostes, en relació a aquesta qüestió.

Elena López, regidora de Babord, va valorar positivament aquest projecte, encara que, va dir, des de Babord no el coneguin en profunditat, amb més detall. Va explicar que estan d’acord amb la transformació que aquest projecte suposarà per a la façana litoral, perquè deixa d’estar monopolitzada pel trànsit de vehicles i va afegir que millorarà la qualitat de vida del veïnat i que es recuperarà espai públic per l’ ús del veïnat. Va assenyalar que l’objectiu no ha de ser traslladar el trànsit motoritzat, sinó tendir a reduir aquest trànsit. Del projecte va dir que hi ha “algunes coses bones”, però es va mostrar en desacord amb el que considera “manca de transparència” en l’elaboració d’aquest projecte, que transformarà la vida, va dir, dels veïns i veïnes de la localitat. Va subratllar que s’ha de tenir en compte l’opinió de la ciutadania. Va recalcar que és un projecte que acumula retard i va expressar el seu temor a què el projecte no sigui una realitat en el termini previst.

Per part del govern:

Marta Rovira, regidora de Cultura, Planificació Municipal i Agricultura (ERC-VdM Futur) va subratllar que es tracta d’un projecte molt important per al Baix Maresme i implicarà la transformació total de la nostra localitat. Va destacar que l’N-II no serà una via ràpida, es reduirà la velocitat a 30 quilòmetres per hora, que només hi haurà un carril per banda i alguns eixamplaments perquè pugui aturar-se l’autobús i que es donarà molta importància a la bicicleta. Va recalcar que aquest projecte de pacificació de l’N-II s’encavalca amb el projecte europeu Eurovelo, que permet fer llargs recorreguts en bicicleta, que oferirà una sèrie de serveis: llocs d’ombra, llocs de reparació de bicicletes, llocs de càrrega elèctrica de bicicleta… Va manifestar que no és una obra que pugui durar més de dos anys. Va manifestar que falta informació concreta de com es desenvoluparà aquest projecte i va dir que aquesta informació l’Ajuntament encara no la té. Va subratllar que es prioritzarà la sortida de la C-32 per alliberar de trànsit la carretera N-II. Rovira va recalcar que s’ha notat l’entrada al govern d’ERC-VdM Futur ja que han parlat amb el regidor de mobilitat sobre la necessitat de crear espais de discussió i intercanvi de la informació que es tingui sobre aquesta qüestió, “no només amb l’oposició, sinó amb tots els actors implicats”.

Alfons Núñez, regidor de Mobilitat, Governació i Protecció Civil (Junts Estimem Vilassar) va recalcar que aquest projecte és una de les grans accions que es farà en aquest mandat i que tindrà un gran impacte per a Vilassar de Mar. Va recalcar que es reduirà la velocitat a 30 quilòmetres per hora. Aquesta pacificació, va dir, comportarà la reducció del soroll, la contaminació i la sinistralitat. Va explicar que el govern de Vilassar de Mar està treballant conjuntament amb el govern de Cabrils i El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per a què la connexió de la C-32 sigui abans de la pacificació de la carretera N-II. Amb aquest projecte, va dir, tindrem una N-II més verda, més amigable per al vianant, on la bicicleta tindrà cabuda, i aquesta via estarà més integrada al poble.

En el torn de debat:

Elena López (Babord) va recordar que també hi haurà un camí continu per als vianants que unirà els pobles del Maresme  i va manifestar que, després d’insistir i de queixar-se vàries vegades, és quan el govern  va convocar la Taula de Mobilitat per tractar aquest tema, afirmació amb la qual va mostrar-se d’acord Yolanda Laspalas (PP) i Isaac García-Oses (PSC). Marta Rovira (ERC-VdM Futur), va recordar que públicament han dit sempre en el ple que  treballarien perquè hi hagués diàleg, interlocució i comunicació i que així ho han acordat amb Junts Estimem Vilassar. Alfons Núñez Jacas (Junts Estimem Vilassar) va explicar que el govern es va mostrar obert a la creació de Taula de Mobilitat i va recordar que en el ple del 15 de febrer la moció   d’urgència, presentada conjuntament per Babord i el PSC, anomenada “Resolució per a laconstitució de la Comissió d’Estudi per la Mobilitat”, va ser retirada  de l’ordre del dia,  per a un millor estudi i perquè  pogués ser presentada amb totes les garanties legals en el pròxim ple. Marta Rovira (ERC-VdM) va recalcar que una de les qüestions principals serà la dels accessos i va avançar que la zona agrícola de Vilassar de Mar haurà de trobar l’encaix i que aquest aspecte es treballarà amb el Departament de Territori de la Generalitat.

Alfons Núñez Jacas (Junts Estimem Vilassar) va manifestar que s’està estudiant amb la Diputació  la  possibilitat de la connexió del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya  amb la C-32. Elena López (Babord) va explicar que considera molt important la transformació de l’entorn de l’estació de Rodalies en una plataforma única intermodal per facilitar l’accés a altres modes de transport i els accessos a Passeig Marítim i platges i que estan previstes rampes. Alfons Núñez Jacas (Junts Estimem Vilassar) va destacar que hi haurà rampes a l’estació de tren Vilassar de Mar, Cabrera, Torre d’en Nadal i s’intentarà arreglar l’escullera de la Ronda Vilassar, que va quedar malmesa.  Elena López (Babord) va remarcar que no li sembla bé que se supediti el projecte de la pacificació de l’N-II al projecte dels accessos. Alfons Núñez Jacas (Junts Estimem  Vilassar) va dir que es tracta de projectes independents i que s’està intentant que coincideixin.  

SEGON TEMA: LA SEGURETAT A VDM

El segon tema va ser la seguretat a Vilassar de Mar. Vam tornar sobre aquest tema, ja que, en ser molt  complex i extens, van quedar sobre taula moltes qüestions relacionades amb aquesta qüestió i perquè el grup de famílies que segueixen preocupades per la seguretat a la nostra localitat i que van constituir-se en col·lectiu de whatsapp han anunciat a xarxes socials que continuaran demanant al govern que apliqui més mesures per garantir la seguretat a la nostra localitat, davant d’alguns episodis d’inseguretat que es van produir la nit de Carnaval. Aquest grup de pares i mares va intervenir en el torn de preguntes del públic, del ple de dijous passat. Els pares i mares han arribat a plantejar la possibilitat d’organitzar-se en patrulles veïnals, tal com va passar a Mataró, quan el repunt de la violència i intimidació va ser molt alt.   

Què pensen les formacions polítiques vilassarenques?

 En el torn inicial d’intervenció de cada formació política:

Per part de l’oposició:

Yolanda Laspalas, regidora del Partit Popular (PP), va assenyalar que, en relació a altres localitats properes a la nostra, les ràtios d’insegurerat són més baixes però que això no treu, va dir, que no hi hagi percepció d’inseguretat, i va recalcar que, degut a aquesta percepció, es va crear aquest grup de whatsapp de pares i mares preocupats per la seguretat. Va mostrar-se partidària ,va dir, de “si no hi ha diners per contractar més efectius de Policia Local, de posar agents cívics i de muntar dispositius especials temporals i puntuals”  en els llocs on es produeixen incidents, com La Bòbila, el Paco Martin i davant de l’Atlàntida per tal de dissuadir als grups que intimiden als joves. Va subratllar que la seguretat és un dret, una percepció i una obligació. Laspalas va manifestar que l’alcaldessa va dir en l’últim ple que Vilassar de Mar no té les ràtios de delinqüència com per a posar més efectius policials. Laspalas va mostrar el seu desacord amb l’alcaldessa.

Isaac García-Oses, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), va dir que la resposta a la pregunta de si Vilassar de Mar és un poble segur o no depèn de a qui se li pregunti. Va explicar que les dades d’inseguretat que es registren al nostre poble són les d’ un poble estàndard. García-Oses va reflexionar sobre com es pot fer perquè la ciutadania no tingui la sensació que no està protegida ni la sensació que no està garantit el moure’s per Vilassar sense inseguretat; va recordar que van demanar al govern treballar sobre aquesta qüestió i que convoqués la Junta Local i va explicar que no va ser fins al 2 de febrer que van ser convocats per tractar aquesta qüestió i va manifestar-se partidari de continuar tractant aquesta tema amb el govern.

Elena López, regidora de Babord, va subratllar que tothom té dret a sentir-se seguir i va remarcar que la nostra localitat “no és un poble terriblement insegur”. Va afegir que darrerament hi ha hagut episodis que han provocat sensació d’inseguretat per als joves i que  això famílies que ho  han viscut com un problema greu. López va demanar que s’actuï amb rigor, celeritat, serenor i sense generar una alarma social excessiva. Va recalcar que es pot millorar en la prevenció i va lloar la tasca de la Policia Local. Va dir que el cos policial és reduït. Va mostrar-se partidària que hi hagi agents cívics i que es creï una Oficina de la Policia al centre, i va proposar, com a possible ubicació, a les oficines municipals de l’edifici del Mercat Municipal     

Per part del govern:

Marta Rovira, regidora de Cultura, Planificació Municipal i Agricultura (ERC-VdM Futur), va subratllar que, en relació a aquesta qüestió, s’han donat passes amb conseqüències positives, i que no s’ha de crear alarma social. Va destacar que l’alcaldessa i el regidor de governació van actuar amb calma, serenor i amb voluntat de fer feina. Va mostrar-se partidària que hi hagi més proximitat de la Policia al carrer i que hi hagi agents cívics. Va subratllar que, des del govern,  tenen molt clar que s’ha d’atacar el problema que està generant aquesta delinqüència. En relació al grup de whatsaap de persones preocupades per la seguretat, Rovira va manifestar que aquest grup va néixer d’una mentida, d’un apunyalament que no va existir.

 Alfons Núñez Jacas, regidor de Mobilitat, Governació i Protecció Civil  (Junts Estimem Vilassar) ,va agrair la tasca realitzada per la Policia Local. Va explicar que l’enemic més difícil a combatre és la percepció d’inseguretat. Va explicar que hi ha hagut dues reunions amb els representants del col·lectiu de pares i mares preocupats per la seguretat i va recordar que els han demanat més informació sobre els fets que expliquen que han passat. Núñez Jacas va recordar que s’han reestructurat els efectius policials i que s’han pres diferents mesures. Ha insistit que davant de qualsevol situació d’inseguretat, s’ha de comunicar a la Policia Local, trucant al 93 754 10 20.

En el torn de debat:

Marta Rovira (ERC-VdM Futur) va explicar que un altre debat que sovint sorgeix entre algunes persones és com ha d’actuar la Policia en la persecució de delictes, i va recordar que la Policia segueix una sèrie de mecanismes davant d’aquesta situació. Yolanda Laspalas (PP) va lloar la tasca de la Policia Local i va explicar que el fet que el grup de whatsaap nasqués  d’una informació que no era certa no vol dir que altres incidents que es relaten en aquest grup no hagin tingut lloc. Elena López (Babord) va manifestar que cridar a constituir patrulles ciutadanes crea alarma social. Isaac García-Oses (PSC) va considerar que hi ha qüestions que representants d’aquest col·lectiu van plantejar en el ple van quedar sense respondre. Marta Rovira (ERC-VdM Futur) va recordar que van mantenir dues reunions amb els representants d’aquest col·lectiu. Alfons Núñez Jacas (Junts Estimem Vilassar) va explicar que a la plantilla de la Policia Local hi ha 36 agents.  

L’espai “La Tertúlia Política” va ser presentat per Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, i conduït tècnicament per Xavi Puig.