La Targeta Moneder reparteix ajuts alimentaris entre més de 240 famílies al 2020

Més de 240 famílies de Vilassar de Mar es van beneficiar al llarg de l’any 2020 de la Targeta Moneder, el programa promogut per la Regidoria de Serveis Socials i Càritas que contribueix a què les persones més vulnerables del nostre poble puguin comprar aliments.

Per a respondre a les noves situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia del coronavirus i al conseqüent augment de la demanda d’ajuda, l’Ajuntament va destinar l’any passat un total de 146.670 €. És gairebé el doble dels recursos invertits per l’Ajuntament i Càrites al 2019 (80.000 €), primer any de la Targeta Moneder, i quan se’n van beneficiar unes 200 famílies. 

Al 2020, a més, el consistori va obtenir 200 targetes addicionals, que es van afegir a les 200 inicials, per a donar resposta a la nova situació generada per la pandèmia.

L’empitjorament provocat per la crisi del coronavirus es veu clarament si s’analitza la demanda per trimestres, ja que al tercer va ser quan es va registrar la més elevada amb 207 famílies beneficiades i 38.030 € destinats, seguit del quart amb 176 famílies i 30.730 €. Al segon, les famílies que van rebre l’ajut de la Targeta Moneder van ser 145 (25.000 €), mentre que al primer, quan la pandèmia encara no havia fet la seva irrupció, 112 (19.195 €).

Pel que fa als perfils, si bé la necessitat d’ajuda més evident es va donar entre els adults, el nombre d’infants en situació de vulnerabilitat també va créixer molt significativament en la segona meitat de l’any 2020. Així, a l’estiu, la Targeta Moneder va servir per a cobrir les necessitats alimentàries de l’alumnat becat al llarg del curs.

L’any passat, a més, i a través dels voluntaris, Càritas va complementar aquest programa fent seguiment i acompanyament presencial i/o telefònic de més de 20 famílies que es beneficien d’aquest programa.

Enguany, la Regidoria de Serveis Socials i Càritas ja han mantingut les primeres reunions per a perfilar com continuar donant resposta a través de la Targeta Moneder a les necessitats que es continuen generant.

Cal recordar que, per a ser beneficiari d’aquest programa, que és fruit d’un conveni entre l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i CaixaBank, cal complir uns requisits, valorats pel personal de Serveis Socials en base al Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Vilassar de Mar (BOP, 15/05/2017). El programa Targeta Moneder també estableix condicions d’ús, com que els productes d’alimentació han de ser aliments bàsics. En cap cas es podran treure diners en efectiu. La utilització de la Targeta Moneder implica un seguiment per part de Serveis Socials de la despesa realitzada per comprovar el seu bon ús