La recollida de tèxtil usat durant el primer semestre arriba a les 36 tones

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 36.105 kg de tèxtil usat a Vilassar de Mar durant el primer semestre del 2021 per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. La recollida selectiva de residu tèxtil representa un augment del 9,3% respecte els primers sis mesos de l’any passat (33.036 kg).

Les persones que han efectuat donació han revisat l’armari i han dipositat als contenidors de la Fundació la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen. Les més de 36 tones recuperades per Humana equivalen a 162.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i en veuran perllongat el cicle de vida útil.

Aquesta gestió implica un doble benefici: el primer és ambiental perquè en redueix la generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre representa un estalvi de 114 tones de CO2 no emeses a l’atmosfera.

El segon benefici és social: consisteix en la creació d’ocupació verda, Humana hi genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials: després de més de tres dècades d’activitat, tres milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals; són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions.

La recollida procedeix dels 19 contenidors d’Humana (color verd) que hi ha distribuïts per tot el municipi, on la ciutadania diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitza i als quals dona una segona vida. 

Humana gestiona la recollida selectiva de roba usada, de forma gratuïta, a Vilassar de Mar des del 2012 a través d’un conveni amb l’Ajuntament. es de la Fundació tenen el compromís de revertir a nivell local part dels recursos generats de la gestió de la roba amb bons d’ajuda per a persones amb pocs recursos econòmics. Cada any atorga 35 vals, amb un valor de 30 euros cadascun, que el departament de Serveis Socials reparteix entre les persones del municipi que ho necessiten. Cada val es pot bescanviar per roba a les botigues d’Humana que són a Barcelona. 

La recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: el 50% se’n pot reutilitzar i més del 35%, reciclar.

La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors d’Humana és la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

  • El 54% es destina a la reutilització: el 14% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 40% s’exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
  • El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció).
  • L’1,5% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
  • El 7% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.