La presentació de la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible obre el procés de participació per implicar la ciutadania

Presentació Diagnosi Pla de MobilitatDimarts 1 de desembre es va presentar a la ciutadania la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) del municipi, que l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona està elaborant per definir quines estratègies i accions s’han de desenvolupar a Vilassar de Mar en els propers anys per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador.

El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Àngel Font, va ser l’encarregat d’obrir l’acte que va comptar amb les intervencions de Jordi San Millan, de l’empresa Eipo, redactora de l’estudi tècnic, i Manel Gil, de l’empresa Edas, encarregada del procés participatiu que acompanya l’elaboració del pla. Àngel Font va destacar que es tracta d’un pla que “està viu” i que la previsió és que abans de les vacances de l’estiu pugui estar enllestit. El desig del govern, va afegir, “és que sigui un pla de tots”.

San Millan va explicar al públic assistent les principals conclusions de la diagnosi realitzada, que fa un reconeixement de com està el municipi en temes de mobilitat analitzant, entre d’altres temes, les voreres, els passos de vianants, el transport públic, la xarxa de vehicles o l’aparcament amb dades que es van recollir durant els mesos de maig a juny del 2015. Pel que fa a la mobilitat a peu, la diagnosi diu que Vilassar de Mar té una xarxa bàsica contínua i permeable en tota la trama urbana, amb una orografia suau, amb pendent inferior al 6%. Pel que fa a la xarxa principal de vianants, és a dir, analitzant les voreres per on camina la majoria de la gent, un 38% de voreres no compleixen l’ordre del 2010 de condicions d’accessibilitat, de les quals un 2% està per sota dels 90 cm d’amplada i la resta, el 36%, tenen entre 90 i 180 cm. Com a dada a ressaltar, el 95% dels passos de vianants de la xarxa principal estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
IMG_0061Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, la diagnosi constata que la xarxa de vies ciclables és escassa i discontínua tot i que l’orografia permetria definir una xarxa continua i connectada. També constata que les voreres existents no disposen d’amplada suficient per a la creació de carrils bici.
Pel que fa a la mobilitat en transport públic, la diagnosi confirma la bona comunicació en ferrocarril cap a Mataró i Barcelona, tot i que afegeix que les tarifes són molt cares, la qual cosa incentiva l’ús del vehicle privat. També destaca que el bus urbà disposa d’una bona freqüència de pas tot i que 10 de les 20 parades que fa tenen una utilització força baixa.
Pel que fa al vehicle privat, la diagnosi recull que la capacitat de les vies d’accés és en general suficient i no presenten problemes de congestió, a excepció dels entorns dels centres escolars en horaris d’entrada i sortida. També remarca el nivell elevat de trànsit de pas i perillositat de circulació al Camí del Mig i al Camí del Sant Crist.
En aparcament, la diagnosi parla d’una oferta d’11.028 places i una demanda de 8.479, un superàvit però que varia en funció de la distribució censal. Així, les seccions censals de la primera línia de costa –seccions 1º 1ª, 1º2ª i 2ª1ª- i la part alta de l’av. Montevideo –seccions 3º1ª i 3º3ª- són deficitàries i són les zones més congestionades.
L’Ajuntament vol implicar la ciutadania en l’elaboració d’aquest pla i per això ha posat en marxa un procés participatiu perquè en puguin fer les seves propostes. Per al 12 de desembre s’ha organitzat l’activitat Mou-te, una jornada que constarà de tres itineraris simultanis (un a peu, un adaptat i un amb bicicleta) per tal que siguin els ciutadans els que amb l’ajuda dels tècnics detectin sobre el terreny problemes de mobilitat al carrer. Per assistir a la sessió participativa cal inscripció prèvia, abans del 8 de desembre, a través del correu plamobilitat@vilassardemar.cat, indicant noms i cognoms, l’edat i el grup en el qual es vol participar.

A més, i de forma paral•lela, tots aquells ciutadans que ho desitgin poden fer les seves aportacions a la diagnosi de mobilitat, de l’1 de desembre al 15 de gener, a través del correu electrònic plamobilitat@vilassardemar.cat. Un cop finalitzat el treball amb la ciutadania, l’equip tècnic especialitzat analitzarà les aportacions realitzades.

El web municipal disposa d’un apartat dedicat al PMUS on s’explica què és i els seus objectius, es detalla el procés de participació que se seguirà i on també es pot consultar el document de la diagnosi de mobilitat complet i una síntesi: www.vilassardemar.cat/pmus.

Leave a Reply