La plenària rebutja els pressupostos municipals

En votació inicial i en la qüestió de confiança plantejada després a l’alcalde Damià del Clot, ell plenari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar va rebutjar aquest passat dijous 21 de gener el pressupost presentat pel govern, de tal manera que els grups municipals de l’oposició compten ara amb un període d’un mes per a decidir si presenten una moció de censura contra Del Clot.

Si la moció es presenta i prospera, l’actual alcalde i el seu equip abandonaran el Govern. Si no es presenta o no obté el suport necessari,  la coalició d’ERC i Gent per Vilassar de Mar (GxVdM) continuarà al capdavant de l’Ajuntament i el pressupost rebutjat ahir quedarà aprovat auomàticament.

L’aprovació inicial dels pressupostos municipals era el segon punt de l’ordre del dia.

Presentats pel regidor d’Hisenda, Josep Solé, els comptes per l’exercici 2021 van rebre els 12 vots en contra de tots els grups municipals de l’oposició i els 9 a favor d’ERC-GxVdM. Aquesta votació era el segon punt de l’ordre del dia del ple ordinari del mes de gener, que es va celebrar de manera telemàtica i es va retransmetre en directe per Vilassar Ràdio.

La no aprovació va fer que el pressupost quedés lligat a la qüestió de confiança sobre l’alcalde, recollida en el quart punt de l’ordre del dia, que es va saldar amb el mateix resultat: els 12 edils dels grups de l’oposició no van atorgar la seva confiança a Del Clot, que va rebre el suport dels 9 representants del seu govern.

Les votacions es van succeir després que, per segona vegada aquest mes, Solé desglossés un pressupost xifrat en 24.868.950 euros i que comprèn el del propi Ajuntament, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A. i de la RLT i les plantilles i retribucions dels personal.

Com ja havia fet en el ple extraordinari de pressupostos del passat 11 de gener, el regidor d’Hisenda va explicar que l’abolició de la regla de la despesa per part del Ministeri i el ferri control de la despesa fet pel govern municipal els últims anys ha permès reduir considerablement l’endeutament i generar un important romanent.

“Això ens permet ara fer front a un endeutament de 2,8 milions d’euros per executar inversions de gran rellevància pel municipi i destinar tots els ingressos corrents a finançar la despesa corrent”, va afirmar Solé.

Entre els objectius del pressupost, el regidor d’Hisenda va destacar els següents:

– realitzar inversions de gran rellevància pel municipi, tant en la via pública com en equipaments culturals, esportius, educatius i de serveis generals.

– millora de quasi tots els serveis ampliant tant la plantilla com la contractació de serveis externs.

– seguir apostant per la participació ciutadana doblant els recursos per a compensar els processos participatius que no es van poder realitzar al 2020.

augmentar les ajudes socials per ajudar les famílies o el particulars en situació de major vulnerabilitat social i subvencionar els sectors més afectats per la covid-19 aprofitant, una vegada tancat l’exercici 2020, el romanent.

Aquest pressupost augmenta en més del doble, és a dir en 1,6 milions d’euros més  que l’anterior, les partides destinades a inversions. S’incrementen quasi totes les partides per millorar els serveis als ciutadans, especialment les de neteja viària i recollida de brossa on s’aprofitarà el nou contracte per millorar les prestacions”, va explicar Solé.

El regidor d’Hisenda va recordar que aquest pressupost implica la major inversió que mai hagi fet l’Ajuntament i va ressaltar les de cultura (instal·lació d’una carpa com a centre cultural provisional i la reforma de la coberta de l’Hotel d’Entitats), les d’esports (la gespa del camp de futbol); les d’ensenyament (rehabilitació estructural de la coberta i reforços estructurals de forjats de Can Gabernet) i, a la Bressoleta ubicada a Eduard Ferrés, la segona fase de reforma de la coberta transitable i la reforma de la coberta de xapa d’instal·lacions sobre cuina.

En serveis municipals, el pressupost contempla l’adequació interior del local ubicat a la primera planta del Mercat Municipal i la reforma interior del local de La Caixa per a destinar-los a oficines municipals. Pel que fa a la Bressoleta ubicada al barri del Barato, la primera fase de la reforma interior parcial per condicionament de centre de pediatria i la compra de mobles per a serveis generals.  

Respecte a les inversions a la via pública, el pressupost contempla la renovació de dues voreres del carrer Lluis Guardiola; la instal·lació dels aparca bicicletes previstos al Pla Director de la Bicicleta; la proposta de redacció del projecte d’accés al Passeig Marítim i la renovació del clavegueram. També contempla el canvi d’aproximadament 650 lluminàries per altres que incorporin tecnologia LED.  

Solé va afirmar també que aquest pressupost dóna impuls a les polítiques locals d’habitatge, ja que, segons el regidor, la sentència judicial de 3,3 milions d’euros de Can Vives permetrà a l’Ajuntament, quan el procés judicial finalitzi, disposar de terrenys per construir habitatges socials; que amb el romanent es contractà un tècnic d’habitatge per desenvolupar polítiques específiques en aquest àmbit; que es destinaran 35.000 euros a la realització d’estudis i accions per a la promoció d’habitatge públic; i que, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, es crearà una Oficina d’Habitatge al poble.  

El desglossament dels ingressos és el següent: impostos indirectes 11.510.000 euros, impostos indirectes 374.000 euros, taxes i altres ingressos 3.775.016 euros, transferències corrents 6.120.434 euros, ingressos patrimonials 209.500.000 euros, alienació inversions i transferències de capital 0 euros, actius financers 80.000 euros i passius financers 2.800.000 euros.

Les despeses compten amb aquestes partides:  personal 7.263.774 euros, bens corrents i serveis 11.137.176 euros, despeses financeres 240.500 euros, transferències corrents 1.537.500 euros, fons de contingència 0 euros, inversions 2.800.000 euros, transferències de capital 0 euros, actius financers 80.000 euros i passius financers 1.810.000 euros

El pressupost de l’escola bressol municipal per aquest any puja a 1.211.748 euros, dels quals 367.114 euros són taxes i altres ingressos; 838.433, transferències corrents; 1.200, ingressos patrimonials i 5.000 euros, actius financers. En despeses, es destinen 1.036.808 euros a personal; 167.440 euros, a bens corrents i serveis; 1.000 euros, a despeses financeres; 1.500, a inversions, i 5.000 euros, a actius financers.

Pel que fa a la Societat Anònima Municipal, el desglossament és el següent: 591.824 euros en despeses i 942.382 d’ingressos.  

En el torn de paraula de l’oposició:

Ciutadans va argumentar el seu vot en contra del pressupost per manca de “confiança en aquest govern, que no té un projecte de poble, no implementa els mandats del ple i diu que no puja l’IBI, però, segons els números que presenta, recaptarà 700.000 euros més per aquest concepte que al 2019”.

“A més, no es lluita contra el canvi climàtic, no hi ha un sol euro en inversions en medi ambient i no té una política d’habitatge ni cultural”, va afegir el seu portaveu, Juan Díaz.

El PSC va qualificar el pressupost de “carta als Reis” i va retreure al govern que no l’hagués negociat amb l’oposició ni explicat a la ciutadania, alhora que va assenyalar una “manca de previsió” a l’hora de fer els comptes.

“Quina és la previsió per l’any que ve? Què faran si no tenen els ingressos que preveuen? De cop i volta es llencen a gastar-ho tot, perquè estan improvisant. Diuen, a més, que congelen l’IBI i l’únic que han congelat és el somriure de la gent”, va afirmar Quico Zamora, portaveu del grup socialista. “No és de rebut gastar-se 1.700.000 euros en oficines quan tenim a mitja plantilla de l’Ajuntament en teletreball i el futur anirà per aquí. Jo no m’atreviria a presentar aquestes inversions”, va afegir.

Babord va assegurar que “la proposta és molt deficient, no té cap proposta valenta ni afronta les necessitats”. “El Govern té l’obligació d’arribar a acords perquè no té majoria absoluta i aquest Govern no ho ha fet. I ara, ens presenta uns números molt tancats i definits”, va afirmar Yabel Pérez, en representació de Babord.

“Nosaltres sempre hem assenyalat uns principis bàsics per a fer uns pressupostos, que són garantir la qualitat dels serveis municipals, apropar les finances a la població i fer-les més justes, ampliar la partida de pressupostos participatius, tenir un control sobre el repartiment de les subvencions”, va continuar Pérez en la seva argumentació del vot contrari al pressupost. “Aquesta és una ocasió perduda per implementar polítiques valentes per resoldre els problemes de la gent. No entenem la deriva d’inacció i de manca de consens i acords amb nosaltres. Ens agradaria una altra ERC a Vilassar de Mar”, va concloure.

Junts per Catalunya, per la seva banda, va assenyalar que “no hi ha projecte darrera” d’aquest pressupost, que va qualificar de “disbarat” i va acusar el Govern de “viure en una realitat paral·lela del poble”.

“Senyor Solé, vostè s’ha llençat a la piscina sense calcular l’aigua que hi havia. Diu que dedicarà tot el que ingressi a despeses, però, i si tenim algun problema i o no tenim els ingressos previstos, què farem?”, va qüestionar Javier Martín. “No hi ha despesa en cultura, medi ambient ni habitatge. Si hi ha un criteri darrera les inversions, no saben transmetre’l”, va afegir el portaveu de Junts.

En el torn del govern:

En represenatació del govern (ERC-GxVdM), Solé va replicar alguns dels retrets fets pels representants dels grups de l’oposició, abans que el seu portaveu, Àngel Font, defensés la bondat del pressupost presentat ahir, així com l’acció de govern del seu grup i lamentés que Podem no tingués presència en els plens d’aquesta legislatura.

“Vostès fan un relat dramàtic i apocalíptic, però les coses no són així. La sociovergència encara és molt present i els hi cou que Esquerra estigui al front de l’Ajuntament i que aquest Govern l’hagi canviat de dalt a baix”, va afirmar Font.

Font va recordar que ERC “ha facilitat l’aprovació de tots els pressupostos des de l’any 2000”; va apostar que “la post-Convergència no aprovarà mai un pressupost d’ERC i va apel·lar a la “responsabilitat, els valors republicans i la dificultat de la situació” per demanar l’aprovació dels números presentats ahir.

El rebuig de tots els grups de l’oposició al pressupost va donar pas al quart punt, la qüestió de confiança sobre l’alcalde Damià del Clot, que va assumir “la responsabilitat per les errades comeses”, però també va recordar “els encerts” i va assegurar que “aquest Govern ha estat responsable en la gestió dels recursos públics”.

“Hem reduït el deute públic que ens vam trobar, hem destinat més recursos que mai a gestions socials i volem muscular l’administració pública perquè, com diu Babord i en això estem d’acord, la contractació és un eina destinada a millorar els serveis públics”, va argumentar Del Clot. “Sense defugir les errades que tenim, com tothom, estic convençut que aquest és el millor pressupost per l’Ajuntament”, va afegir .

“Ha estat molt complex i estrany per la pandèmia, que ha agreujat les diferències entre la població i ha colpejat als més vulnerables, per això necessitem aquests pressupostos amb els quals intentem posar solució a les demandes socials amb més d’un milió d’euros del romanent”,  va concloure Del Clot abans de sotmetre’s al vot de confiança.

El discurs de Del Clot, però, no va fer canviar el sentit del vot de cap dels grups de l’oposició que, si bé van apreciar l’autocrítica i el to emprat per l’alcalde, van reiterar els arguments oferts per votar en contra del pressupost i no li van atorgar la confiança necessària perquè sortís aprovat mitjançant aquesta via.

Pel que fa a la resta de punts de l’ordre del dia:

El tercer punt, que demanava l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’any 2021, es va retirar per “qüestions jurídico-administratives, és a dir, burocràtiques”

Quant al cinquè punt: a petició de la majoria de grups, el PSC també va retirar l’assumpte d’urgència prèvia que constituïa el cinquè punt de l’ordre del dia per a poder negociar-lo amb ells.

En el sisè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del número 4029/2020 al 108/2021, mentre que el Govern va optar per respondre per escrit els precs i les preguntes dels grups de l’oposició, així com l’única pregunta entrada pel públic en una sessió plenària que es va allargar per una mica més de tres hores. 

En el punt 7 es van abordar els precs i preguntes dels grups de l’oposició i les que el públic va fer arribar prèviament.

Finalment, recordar que hi havia com a primer punt de la sessió l’aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior.