La platja de Ponent és una de les del litoral català on s’ha detectat la presència de l’alga ‘Ostreopsis’

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha comunicat a l’Ajuntament de Vilassar de Mar que la platja de Ponent del municipi es troba amb nivells alts d’Ostreopsis sp, microalga que pot causar irritacions respiratòries lleus. L’ACA contempla 4 nivells d’afectació en els controls: el nivell baix, el nivell moderat (entre 20.000 i 200.000 cèls/gPF), el nivell alt (200.000 – 500.000 cèls/gPF) en el qual es troba la platja de Ponent i el nivell per sobre del llindar de risc d’afecció (500.000 cèls/gPF).

Les proliferacions d’aquesta alga unicel·lular s’han relacionat amb irritacions respiratòries lleus en banyistes, vianants o residents a primera línia de mar: abundàncies superiors a 500.000 cèls/gPF es consideren de risc d’aparició de símptomes d’afeccions lleus, i superiors a 200.000 cèls/gPF es consideren altes amb possibilitat de risc si s’incrementen.

La mostra del control de l’ACA realitzada de l’1 al 5 d’agost a la platja de Ponent, és a dir, la platja que abraça des de l’espigó de Garbí fins al Mercat de Flor i Planta Ornamental, presenta concentracions d’Ostreopsis superiors a 200.000 cèl·lules per gram.

Aquesta alga es troba principalment a les roques, és per aquest motiu que es recomana a la ciutadania que eviti el bany a prop de les roques i avisi al personal de salvament i socorrisme o a l’Ajuntament en cas de presentar algun símptoma relacionat.

Des de l’ACA insisteixen en què en cas de presentar-se símptomes aquests són lleus però que és important estar-ne informats i fer-ne un bon seguiment com a mesura preventiva.