La Mostra Literària mossèn Pere Ribot ha rebut 189 treballs

La Mostra Literària Mossèn Pere Ribot ha rebut 189 treballs en l’edició d’enguany, xifra inferior a la de l’any passat en què es van rebre 255 obres.

Les categories A  (de 6 a 8 anys) i la B (de 9 a 11 anys) tornen a ser les que més participació reuneixen, amb 53 i 88 obres rebudes respectivament, mentre que la E (de 19 a 25 anys) és, amb quatre treballs, la que menys n’ha rebut.

A la resta de categories, la C (de 12 a 14 anys) ha rebut 30 obres; la D (de 15 a 18 anys), vuit i la F (de 26 anys en endavant), sis.

Desglossada per grups i modalitats, prosa i poesia, la participació ha estat la següent:

Categoria A: nou treballs de prosa i 44 de poesia.

Categoria B: 45 treballs de prosa i 43 de poesia.

Categoria C: 27 treballs de prosa i tres de poesia.

Categoria D: set treballs de prosa i un de poesia.

Categoria E: un treball de prosa i tres de poesia.

Categoria F: quatre treballs de prosa i dos de poesia.

El veredicte amb els treballs guanyadors es farà públic el divendres 22 d’abril, a les 19 h, en un acte a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch.

El premi per als grups A, B i C serà un lot de llibres per valor de 40 €, 50 € i 60 €, respectivament, per a cada modalitat (prosa i poesia). Els premiats del grup D rebran 200 €, els de l’E, 300 € i els del grup F, 400 €.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar enviarà les obres premiades al consistori organitzador de la fase comarcal per participar en la fase final de la XXXIX Mostra Literària del Maresme. Així mateix, publicarà les obres guanyadores en una primera edició.