En la secció d’avui la Isabel Caparrós (Mi.Exclusius) ens ha presentat a l’Anna de Juan i la Roma Murcia, Les creadores d’ una firma de Mataró, els Bolsos Bambag, i la revolució de les Sylver Generation, la generació de les canes.