La Generalitat atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya corresponent al dilluns 12 d’abril va publicar que el govern ha acordat atorgar la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques en freqüència modulada a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’emissora municipal de la nostra població ja disposava de la concessió provisional des de 1992. Després de llargs tràmits, i una vegada aprovat el projecte tècnic i realitzada la corresponent inspecció tècnica de la instal.lació, Vilassar Ràdio, que va començar la seva singladura el juny de 1980, ha assolit la concessió definitiva.

Leave a Reply