La Diputació de Barcelona ha elaborat el PEC de Vilassar de Mar

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona ha elaborat el Pla d’Equipaments Culturals (PEC) de Vilassar de Mar que permetrà estudiar la situació actual dels equipaments culturals del municipi i el paper que aquests juguen en l’accés a la vida cultural per part de la població.

El document ajudarà a valorar el rendiment dels equipaments i presentar una estratègia que en racionalitzi i potenciï els usos.

L’elaboració d’aquest Pla ha comportat dues fases:una de diagnòstic, centrada en l’anàlisi de la realitat del municipi, mitjançant visites als equipaments i entrevistes i converses amb diversos agents culturals de Vilassar de Mar ; i una segona de proposta que presenta una estratègia amb mesures generals d’ordenació i orientacions de la planificació i la gestió dels equipaments culturals a la localitat, amb formulacions concretes d’intervenció per a cada un dels equipaments de la xarxa i les passes a considerar a curt, mitjà i llarg termini per fer-hi front.

Els equipaments culturals són un recurs clau en el desplegament de les polítiques culturals de Vilassar de Mar i per a l’assoliment d’objectius com ara dinamitzar i realitzar una oferta cultural àmplia i diversa, fomentar pràctiques participatives i d’implicació ciutadana, fer conèixer el patrimoni cultural del poble o facilitar l’accés dels ciutadans a la cultura.