La Biblioteca elaborarà un pla conjunt amb les escoles i els instituts per fomentar la lectura entre infants i joves

Un dels objectius de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch és la creació d’un pla de lectura municipal, treballant transversalment amb els centres educatius i les regidories de Cultura i Ensenyament.

La iniciativa de potenciar la lectura entre els més petits i joves va acompanyada d’un pla més ampli que inclou diverses accions. com ara les eines 2.0,  la creació d’un únic blog de recomanacions lectores que inclogui totes les edats, amb especial èmfasi en els continguts per a joves, o consolidar les activitats familiars per apropar la lectura als fills.

D’altra banda, des de la Biblioteca també es treballa en altres àmbits com ara la millora del fons documental, amb una ampliació i millora de la col·lecció local, afavorir l’autonomia del ciutadà en l’ús de la biblioteca, potenciar el projecte del voluntariat i esdevenir un centre col·laborador ACTIC, acreditat en competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquests objectius de treball formen part del pla estratègic que la Biblioteca té previst desenvolupar al llarg d’aquest any i que dóna continuïtat als serveis desenvolupats durant el 2013.