Ha entrat en funcionament la zona taronja al pàrquing del polígon industrial que hi ha al costat de la benzinera

Ha entrat en funcionament la zona taronja a l’aparcament públic del polígon industrial, a l’avinguda del Progrés, que hi ha al costat de la benzinera. Es tracta de facilitar la rotació de vehicles en una zona que ja s’ha convertit en una extensió del nucli comercial de Vilassar de Mar. Aquesta mesura es complementa amb l’habilitació d’un nou espai d’aparcament gratuït, al solar que hi ha darrere del Mercadona, amb una vuitantena de places d’aparcament.

Pel que fa a l’aparcament que hi ha al costat de la benzinera, l’Ajuntament l’ha ampliat, pavimentant un tros més de 395 m2 i augmentant la seva capacitat fins a les 61 places. En aquest pàrquing les places són gratuïtes de rotació, les anomenades zona taronja, de 45 minuts amb disc horari, i han entrat en funcionament l’1 de març,  i l’horari és de dilluns a diumenge de 10 a 20 hores. L’altre espai habilitat, darrere del Mercadona, compta amb 2.400 m2, s’ha condicionat amb sauló i enllumenat i té cabuda per a 83 places d’aparcament gratuït. Les millores en l’aparcament han anat acompanyades d’altres millores al polígon industrial relacionades amb la mobilitat, subvencionades per la Diputació de Barcelona, com són l’asfaltat de l’avinguda del Progrés (entre la rotonda de la pista d’skate i el pont de la carretera de Cabrils) per facilitar el trànsit de vehicles; la reconstrucció del mur de contenció de la Volta dels Garrofers, malmès pels aiguats de l’octubre del 2016; i la construcció de dos passos elevats per reduir la velocitat dels vehicles, un al Camí del Mig, entre la rodona del final de l’avinguda del Progrés i la deixalleria, i l’altre a l’avinguda del Progrés, davant l’aparcament públic que hi ha al costat de la benzinera.

A més, des dels Serveis Tècnics municipals s’ha redactat un projecte, aprovat provisionalment (actualment en fase d’exposició pública), per millorar l’eficiència i la prestació energètica de l’enllumenat públic del polígon industrial, que inclou la substitució de totes les lluminàries dels prop de 150 fanals que hi ha a la zona industrial així com de les columnes fetes malbé i el sanejament de la resta, a més del canvi dels tres quadres elèctrics. Amb aquest projecte, que preveu entre d’altres coses, el canvi de làmpades d’halogenurs metàl·lics per lluminàries led, es reduiria el consum i s’estalviaria en la factura elèctrica.