Julià Julià explica com funciona Aigües de Vilassar-Mina Vella

Durant les Primeres Jornades de l’Aigua de Vilassar de Mar vam anar, dissabte 19, al Museu de la Mina Vella per fer un programa especial.  Agustí Martin va ser de presentador i entrevistador. Una de les entrevistes va ser a Julià Julià, el gerent d’ Aigües de Vilassar-Mina Vella i la persona més adient per explicar-nos bé el funcionament tècnic d’aquesta empresa.

Ens va parlar de la xarxa de Vilassar de Mar, un entramat de 55 quilòmetres de canonades de diferents materials i grandàries, i d’on ve l’aigua que ens arriba a nosaltres. “En el cas del nostre poble un 80% ve de la planta de tractament d’aigües potables de Cardedeu i un 20% són recursos potables de pous i mines,” va detallar el gerent.

També van tractar el tema de les dessaladores i de com es potabilitza l’aigua. “És un procés costós,” va dir en Julià respecte a les dessaladores. “Però són necessàries per no explotar l’aigua subterrània i els rius.”

Reparacions, renovar comptadors, renovar aixetes de bateries, manteniments, revisar pressions, atendre trucades a l’oficina… aquestes són algunes de les tasques principals dels treballadors d’Aigües de Vilassar-Mina Vella. A més a més, també estan constantment renovant la xarxa. Un 25% d’aquesta està feta de fibrociment i es vol canviar a politè com la resta.

Julià també va parlar de l’incendi i subseqüents ruptures a la xarxa aquest passat gener. Van estar 2-3 dies reparant i renovant 150 metres lineals de canonades a l’avinguda Carles III. És el primer cop que ha vist passar una cosa així. Les fuites són comunes, per això les xarxes no tenen un rendiment del 100%. “Tenim un rendiment que pot estar al 80-85%. No és un mal rendiment: és un rendiment òptim,” assegura. 

Per últim, va centrar-se en l’estalvi d’aigua. “La gent fa un bon ús, en termes generals,” va dir, encara que va mostrar-se crític a la gent que rega o neteja les voreres amb aigua potable, i no amb aigua de reg. “Estem en 112 litres per habitant al dia, que és un bon rati.”

 

Escolta aquí la programació especial que vam emetre amb motiu d’aquestes jornades i la notícia que hem emès avui sobre aquestes jornades