Intensíssima edició de la primera tertúlia política de la temporada 2022-2023

 

La primera edició de l’espai bimestral “La tertúlia política” de la temporada 2022-2023, que es va emetre ahir dimarts de 8 a 9 del vespre, va ser molt intensa i va centrar la seva atenció en dos temes.

El primer va ser la valoració del contingut i de l’aplicació del Pla Director de la Bicicleta, del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i de la mesura anunciada pel govern de la creació de 74 places d’aparcament per pal·liar la pèrdua de places d’estacionament que es va produir per l’aplicació d’aquests dos plans.

Juan Díaz, regidor de Ciutadans, va explicar que aquest grup polític està d’acord amb una mobilitat més sostenible i que es va abstenir en els plens on es van aprovar aquests plans, ja que consideren que no tenien en compte les conseqüències de les decisions de les mesures proposades, en els àmbits de l’afectació a les places d’aparcament i afectació sobre el comerç local. Va subratllar que no va ser fins a un temps després de l’aprovació dels punts quan el govern va buscar espais per crear places d’aparcament.

Quico Zamora, regidor del PSC, va manifestar que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és una eina fonamental però va afegir que el seu desenvolupament és insuficient. Va explicar que han demanat reiteradament que es faci un estudi sobre la incidència en la mobilitat interna de la pacificació de la carretera Nacional II. En relació al Pla Director de la Bicicleta, va dir que no estava ben planificat i que per això “no s’han aconseguit les fites que es buscaven, el trasllat de la mobilitat en cotxe a la mobilitat amb bicicleta”. Va subratllar que Vilassar de Mar, per les seves característiques, és un poble on anar a peu és més fàcil que anar amb un altre tipus de vehicles.

Elena López, regidora de Babord, va valorar molt positivament els dos plans, i va subratllar que volia posar de nou en valor el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, ja que, va dir, conté 72 actuacions i és un pla que no només tracta de mobilitat en bicicleta i a peu, sinó també de transport públic, de millora de la mobilitat amb moto, de millores de l’aparcament, de la pacificació de l’N-II i dels futurs accessos de l’autopista. Va destacar que les primeres decisions implementades d’aquesta eina global són les mesures referides a la mobilitat en bici. Va afegir que els carrils bici han fet més segura la mobilitat a peu.

Laura Martínez , regidora de Junts Vilassar de Mar, va explicar que van votar en contra del Pla Mobilitat Urbana Sostenible perquè no deia res “de què passava amb les places d’aparcament que s’havien de treure”. En relació amb el Pla Director de la Bicicleta, va dir que es va fer en base a un estudi “ple de falsedats i ridiculeses, com dir que per l’avinguda Eduard Ferrés passen cada dia 790 bicicletes”. Va qualificar aquest pla “d’absoluta xapussa, estèticament horrorós i que no aporta res a la qualitat de vida” dels ciutadans. Va manifestar que aquest pla no afavoreix gaire la mobilitat en bicicleta i que “com a molt circulen una mica més ordenadament els patinets elèctrics ”. Va dir que al nostre poble el més sostenible i saludable és moure’s a peu i que cal invertir en l’arranjament de totes les voreres malmeses.

El regidor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar  Àngel Font va fer una defensa de les polítiques de mobilitat dutes a terme pel govern. Va explicar que durant 7 anys s’ha treballat en un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible molt ambiciós, que té l’objectiu de transformar l’espai públic per millorar la qualitat de vida dels vilassarecs. Va subratllar que alguns partits polítics no entenen la nova cultura de la mobilitat i que les polítiques de mobilitat han d’anar encaminades a la reducció dels gasos contaminants. Va puntualitzar que el Pla Director de la Bicicleta ha afectat 94 aparcaments i que és un pla “molt prudent”. Va rebutjar la qualificació de “xapussa” donada a aquest pla per Martínez. Font va recordar que el postgrau de mobilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha basat en les polítiques de mobilitat de Vilassar de Mar i en la documentació aprovada en els plens. Va afegir que, per tant, el pla és un exemple de polítiques de mobilitat.

En el torn de debat, Quico Zamora va preguntar si és més sostenible anar en bicicleta que anar a peu i va assenyalar que alguns carrils segregats no porten enlloc; Elena López va manifestar que s’ha de reduir l’ ús del cotxe dins del municipi. Àngel Font va explicar que la cultura de la mobilitat es va adquirint des de la infància i que cada dia el carril bici és més utilitzat; Juan Díaz va dir que l’aplicació del Pla de la Bicicleta va amb retard. Laura Martínez va exposar que no s’entén que cotxes i bicis hagin de compartir espai a l’avinguda Eduard Ferrés i a l’avinguda Carles III no;  es va queixar que al nostre poble no hi hagi un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, quan una altra localitat veïna, Cabrera, en té dos. Àngel Font va recordar que ara es crearan 74 places d’aparcament i zones de càrrega i descarrèga. Va destacar la importància dels camins escolars i va valorar molt positivament que tothom votés a favor d’aquests camins. Va manifestar que Junts Vilassar de Mar està a favor “del desarrollisme dels anys 60 i de la utilització constant del cotxe”. Quico Zamora va manifestar que “s’ha ningunejat els veïns i veïnes dels carrers afectats” i que alguns d’aquests veïns i veïnes han explicat que no veuen passar biclicletes  . Laura Martínez va preguntar si s’havia pagat amb diners públics l’estudi que deia que prop de 800 bicicletes passen per l’avinguda Carles III; Font li va contestar que a l’estudi hi ha algun error i va puntualitzar que un error “no és una falsetat” i Martínez va insistir en què la diagnosi d’aquest estudi està basada en les medicions d’un quart d’hora al dia. Àngel Font va recordar que amb les mesures que s‘han aprovat s’estan complint els mandats de la Unió Europea i va augurar que si es donés el cas que en el futur altres forces polítiques governessin el nostre municipi, “no es tocarà un mil·límetre dels carrers bici segregats”.

El segon tema que es va posar sobre la taula és quin model de poble defensen les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament de cara a la propera legislatura.

Juan Díaz, regidor de Ciutadans, va exposar que més que plantejar-se cap a quin model de poble es vol anar, prefereixen parlar d’un model de gestió cap al que s’hauria d’anar, basat en l’excel·lència. Ciutadans vol un poble més segur, tranquil, just i més flexible amb l’IBI, l’Impost sobre Béns Immobles, un poble capaç de generar habitatge social, i amb la cultura com a prioritat.

Quico Zamora, regidor del PSC, va exposar que defensen un model de poble cívic que recuperi la confiança en si mateix, un poble net on es respectin, entre altres aspectes, les zones destinades a terrasses i l’hora de tancament de les terrasses, una administració al servei del ciutadà, i que es preocupi, entre altres qüestions, per l’habitatge públic. També va apostar per la recuperació del certamen “Mar de flors”.

Elena López, regidora de Babord, va exposar que defensen un model de poble més just, saludable i actiu. Va recordar que Babord és un projecte polític d’esquerres que defensa el que és col·lectiu per sobre dels interessos particulars i privats. López va apostar per una reorganització interna de l’Ajuntament, que hi hagi més transversalitat entre les diferents àrees de l’Ajuntament, que es doni una resposta més àgil a la ciutadania en les seves peticions, va afegir que els processos participatius han de ser de qualitat i que el pla d’usos de la zona agrícola vagi acompanyat d’un pla de revitalització del sector.

Laura Martínez, regidora de Junts Vilassar de Mar , va manifestar que aposten per un model de poble més amable, amb resposta àgil i eficaç a la ciutadania, que tingui cura de les necessitats reals de la població, més verd, sostenible, segur, amb carrers nets, amb les voreres practicables, que es tingui cura de les empreses i dels comerços i que es faci la promoció de l’emprenedoria.

Àngel Font, regidor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, va exposar que compartia moltes de les coses que des dels altres partits s’havien posat sobre la taula sobre el model de poble. Va recordar que l’Ajuntament compta amb uns 160/170 treballadors, quan hauria d’haver-hi uns 260/270 treballadors, d’acord amb el nou organigrama. Font va recalcar que, a l’entrar ERC-Gent per Vilassar de Mar a governar, van sanejar l’economia del consistori, va subratllar que s’han dut a terme polítiques que han millorat la transparència i participació, i que han dut a terme obra invisible, com és la del clavegueram.

En el torn de debat, l’oposició es va mostrar en desacord amb el fet que algunes mocions no resolutives aprovades en els plens no s’hagin executat i Àngel Font va manifestar que no tenen l’obligació de fer-ho si el govern no ha votat a favor d’ aquestes mocions, d’acord amb un informe de l’anterior secretari de l’Ajuntament, Víctor Siles. Quico Zamora va afirmar que el poble necessita recuperar l’activitat cultural. Elena López va mostrar-se partidària d’un pla de revitalització del sector agrícola i va afegir que s’han de fer més actuacions pel que fa a l’habitatge i a l’arbrat. Laura Martínez va insistir en què el govern no contesta a algunes peticions d’informació i preguntes que realitzen. Àngel Font va explicar que s’ha treballat molt en temes d’accesibilitat i que s’ aprovat la modificació de l’espai agrari i que entrarà en vigor el catàleg de masies

Escolta aquí:

-Primera part de “La tertúlia”

-Segona part de “La tertúlia”