Inscripcions al programa municipal d’activitats físiques dirigides

El nou curs també ha començat per al programa municipal d’activitats físiques dirigides adreçat al públic adult. Circuit trainig, manteniment, step, ciclo-indoor, pilates, BAP (braços, abdomenl, pectoral) i GAC (Glutis, abdomen, cames) són les activitats que s’ofereixen.

Programa d'activitats per a la gent gran 2014L’activitat de manteniment és gratuïta amb prioritat d’accés en primer lloc per als majors de 65 anys, en segon lloc, per als menors de 65 anys que acreditin ser pensionistes, i en tercer lloc, la resta. Les altres activitats tenen una quota de 20,22 euros mensuals per activitat (2 sessions setmanals per activitat).

Les inscripcions es poden fer a l’Ajuntament, al pavelló d’esports municipal Paco Martín, a l’Escola Nàutica i al Complex Esportiu Aire-CT La Genera. La informació amb els horaris i descripcions de les activitats es pot consultar al web municipal www.vilassardemar.cat.