Inscripció oberta al curs de monitor de lleure que es farà a l’Espai Galbany

El Servei de Joventut organitza amb la Fundació Pere Tarrés un curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil per Setmana Santa a l’Espai Galbany. El curs, que es durà a terme del 8 al 24 d’abril, compta amb 150 hores teòriques i 160 hores pràctiques. Té un cost de 230 euros per persona i permet obtenir la titulació emesa per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

El curs està adreçat a majors de 18 anys amb interès o que estiguin treballant com animadors/es de lleure -en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes- i volen obtenir formació global bàsica, formant-se com a monitor. Aquesta és la vostra oportunitat.

El Curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Els continguts s’estructuren a partir de 3 mòduls formatius:

1. M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

2. M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil

3. M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg.

Per a inscripcions i ampliació de la informació en aquest enllaç