Iniciada la substitució de les juntes de dilatació del pont de la Riera d’en Cintet

El passat dilluns 19 d’abril van començar les actuacions per substituir les juntes de dilatació del pont de la Riera d’en Cintet amb Eduard Ferrés, malmeses pel continu pas de vehicles, pels efectes de la pluja i del sol i pel pas del temps.

Els treballs, projectats amb una setmana de duració si les condicions meteorològiques ho permeten, es porten a terme per fases per evitar fer talls de carrer. Les obres de millora es fan primer en sentit Barcelona i, després, en sentit Mataró. Aquesta actuació permetrà, a més, minimitzar el soroll provocat pel pas dels vehicles.