Humana recull a Vilassar de Mar 59 tones de tèxtil usat durant el 2015

Humana contenidorL’organització no governamental per al desenvolupament Humana Fundación Pueblo para Pueblo, que gestiona la recollida selectiva de roba usada a Vilassar de Mar des del 2012, ha recollit 59.078 kilograms de roba i calçat usats al llarg del passat 2015, un 26,58% més respecte el 2014. La reutilització contribueix a la protecció del medi ambient: s’estima que la roba recollida evita l’emissió d’unes 187 tones de CO2.Des del nou conveni signat el novembre de 2014, l’Ajuntament rep per part d’Humana vals d’ajut socials i una aportació econòmica de 300 euros anuals per contenidor, diners que van destinats a accions dels Serveis Socials Municipals. Els diners, 3.900 euros al 2015, s’utilitzen per accions de reforç escolar d’infants amb situació de risc social i activitats preventives i de lleure dins la Setmana de la Gent Gran, i els 35 vals per comprar roba de segona mà a les botigues Humana, es reparteixen entre les persones que ho necessiten.  Vilassar de Mar compta amb 19 contenidors per a la recollida de roba i calçat, 6 dels quals es van incorporar aquest passat mes de desembre. El reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir en part els residus generats per la ciutadania, donant una segona vida a una roba que d’una altra manera aniria a parar a la incineradora. Segons dades estimades, cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2. Les 59 tones recollides l’any passat a Vilassar de Mar representarien un estalvi de 187 tones de CO2 a l’atmosfera.