“Fugir d’Estudi”

Ja podeu escoltar primera secció de la temporada de “Fugir d’estudi”, la secció que parla d’estudis reals que es fan el món i que s’emet per totes les emissores adherides a la Xarxa de Comunicació Local.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.