Fins el 6 febrer, matriculació a l’oferta formativa del 2n quadrimestre de l’Escola Municipal d’Adults

És obert fins el 6 de febrer el termini de matriculació per a l’oferta formativa del segon quadrimestre de l’Escola Municipal d’Adults Els Ametllers de Vilassar de Mar. L’inici de les classes és previst la segona setmana d’aquest mes. L’oferta està integrada per cursos de llengua catalana i castellana, català i castellà d’acollida, català i castellà bàsic, cursos d’informàtica, iniciació a la informàtica i informàtica bàsica. Per a més informació, cal adreçar-se a l’escola, al carrer Manuel de Falla 1 baixos.  93 759 36 94. L’e-mail és a8057059@xtec.cat


Relació dels cursos:

  • Cursos de llengua catalana i castellana

Cursos quadrimestrals de dues sessions d’hora i mitja setmanals.

  • Català i castellà d’acollida

Cursos adreçats a persones nouvingudes que volen tenir un primer contacte amb la llengua.

  •  Català i castellà bàsic

Cursos adreçats a persones que ja tenen assolit el nivell d’acollida de llengua i necessiten ampliar els seus coneixements en comprensió i expressió oral i escrita.

  •  Cursos d’informàtica

Cursos quadrimestrals de dues sessions d’una hora setmanals.

  •  Iniciació a la informàtica

Iniciar-se en el maneig de l’ordinador, el Windows i el Word.

  •  Informàtica bàsica

S’assoleixen hàbits en l’ús de l’explorador de Windows i el programa Word, després, i, en funció de la velocitat d’assimilació dels alumnes, es fan recerques amb Google, obrir i utilitzar el correu electrònic, capturar informació i enganxar-la al Word o guardar-la, copiar arxius a un USB, etc.