Fins el 14 d’agost es poden fer aportacions al reglament del Consell d’Infants

El Consell d’Infants de Vilassar de Mar és un òrgan creat perquè els nens i nenes puguin reflexionar i fer propostes sobre aquells projectes que consideren necessaris per millorar el poble, la qualitat de vida dels infants i garantir el respecte als seus drets. Ara, aquest òrgan ha d’estar dotat d’un reglament. Per tant, i fins el proper 14 d’agost, s’obre un termini d’aportacions per a tancar-ne la redacció. A Vilassar de Mar aquesta serà la tercera temporada en la qual funciona aquest Consell d’Infants. Per tal de formalitzar les aportacions, caldrà fer-ho mitjançant la presentació d’instància al Registre General de l’Ajuntament o pels canals telemàtics habituals.

Al llarg dels seus dos anys d’història a Vilassar de Mar, el Consell d’Infants del nostre municipi ha fet un total de 26 propostes. Així, s’han presentat projectes com ara el de la construcció d’un skate park, millorar espais interiors de les escoles, repensar els patis o els menjadors escolars o el disseny d’una nova oferta d’activitats extraescolars sota el prisma dels nens i les nenes.

La voluntat del Consell d’Infants de Vilassar de Mar és proporcionar mecanismes que facilitin als nens i nenes expressar les seves pròpies necessitats, donar-los la paraula i recollir les seves opinions per tal de donar-los una resposta. Els nens, nenes i adolescents que hi participen poden millorar Vilassar de Mar des de la seva òptica, debatre, prioritzar allò que és més important, aprendre a tenir responsabilitats i, en definitiva, participar donant més valor a la infantesa. Entre les seves funcions, destaca emetre informes i formular propostes que seran estudiades i valorades, en la seva justa mesura, per part del Govern municipal.

El Consell està format per entre 20 i 25 membres. Un representant  per a cada aula de 5è i 6è de primària de les cinc escoles del poble, un representant del Centre d’Educació Especial de les Aigües resident a Vilassar de Mar, dos representats del Tucutuc, un del club de lectura de la Biblioteca i un màxim de tres d’altres entitats culturals o esportives del nostre municipi. Es vetlla, també, per la paritat de gènere dels consellers

Durant aquest curs, s’han celebrat 9 sessions que s’han centrat en l’educació que somien els infants de Vilassar de Mar, tant a dins com a fora del centre educatiu. Al juny es va fer la darrera sessió on els consellers i conselleres van presentar les 14 propostes sorgides de les sessions de treball i del resultat de dues enquestes online on han participat uns 400 infants de 9 a 12 anys i uns 300 adults, principalment famílies.

El Consell d’Infants de Vilassar de Mar es va constituir per primera vegada el 23 de febrer de 2018. Durant el primer curs es va fer una mirada general al poble d’on van sorgir 12 propostes de millora en diferents àmbits i aquest segon curs s’ha centrat en l’educació i l’escola amb les 14 propostes que s’expliquen al quadre adjunt a la notícia. Els resultats s’han passat als representants de l’Ajuntament, les escoles, les ampes i les empreses que s’encarreguen de les activitats extraescolars. Amb aquestes propostes a la mà, les escoles públiques ja s’han implicat en la transformació dels patis escolars i els casals de municipi en repensar les activitats de cara a properes edicions seguint algunes de les idees sorgides del Consell d’Infants.

Així doncs, pots llegir el Reglament al web de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i fer les aportacions que creguis oportunes abans del 14 d’agost.