Fins al 21 de maig, preinscripcions a la Bressoleta

Fins al 21 de maig es poden presentar les sol·licituds de preinscripció a La Bressoleta, l’escola bressol municipal que, per al curs 2021-2022, compta amb 75 places lliures. Les places vacants, que es repartiran entre els dos centres de l’escola (avinguda Eduard Ferrés, 168, i avinguda Montevideo, 217), tindran la següent distribució: 16 places per a lactants a Eduard Ferrés, 23 per a infants d’1 a 2 anys a Eduard Ferrés i 36 places per a infants de 2 a 3 anys, 20 al centre d’Eduard Ferrés i 16 al de l’avinguda Montevideo. A causa de la baixa natalitat de l’any 2020, s’ha optat per oferir places del nivell d’1 a 2 anys al centre d’Eduard Ferrés. No obstant, si la demanda fos superior a la prevista, s’obriria una aula d’1 a 2 anys a l’edifici de Montevideo. Per habilitar aquesta possibilitat, es necessitarà un mínim de nou infants i el màxim de places disponibles seria de 13. Així, en el moment de fer la preinscripció, s’haurà de posar com a primera opció Eduard Ferrés. Si la família està interessada a anar a Montevideo, l’haurà de marcar com a segona opció. 

Degut a la situació epidemiològica, es recomana presentar la sol·licitud de manera telemàtica, a través de l’enllaç que està disponible al web de l’escola www.labressoleta.com. Les famílies que no puguin fer-la telemàticament han de demanar cita prèvia al telèfon 93 759 36 62. Les sol·licituds es baremaran un cop acabat el termini de presentació (els criteris es poden consultar al web del centre) i la relació definitiva es publicarà el 15 de juny. Mentre hi hagi places disponibles, aquestes s’adjudicaran en el lloc sol·licitat per rigorós ordre segons punts. En cas contrari, passaran a l’altre centre, si encara hi queden vacants. En cas d’empat en la puntuació de diferents sol·licituds i sempre que no hi hagi prou places al centre per a totes, s’aplicarà el criteri de prioritat complementari. Si aquest criteri no fos suficient, totes les sol·licituds que estiguin empatades s’ordenaran alfabèticament i s’enumeraran de manera correlativa. Per determinar el número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds empatades, es farà un sorteig públic el dimarts 11 de maig, a les 18 hores, de manera telemàtica. 

La matrícula s’haurà de formalitzar del 16 al 22 de juny, preferiblement de manera telemàtica. També es podrà fer presencialment, prèvia cita sol·licitada a través del web de l’escola. Cal recordar que, per inscriure per primera vegada un infant a una escola bressol o llar d’infants pública, ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Els infants encara no nascuts no es poden preinscriure. 

Dimarts 4 de maig La Bressoleta va fer dues trobades telemàtiques per presentar l’equip i el projecte educatiu.