Finalitzades les obres d’estabilització del talús del vial d’avinguda del Progrés amb Camí del Mig

L’empresa TALIOSA ha finalitzat les obres iniciades el passat 18 de setembre per estabilitzar el talús situat al vial que connecta l’avinguda del Progrés amb el Camí del Mig amb l’objectiu d’evitar despreniments. 

 A la capçalera del talús hi havia una línia de palmeres que, amb el seu creixement, havien provocat el deteriorament del talús.Les obres han consistit en el trasplantament de les 12 palmeres, que s’han situat en un altre punt de la mateixa zona verda; l’abatiment del talús en les zones més verticals i el perfilament a la resta, així com la protecció del parament del talús amb un sistema d’hidrosembra sobre geomalla de polipropilè i sosteniment amb malla de triple torsió i ancoratges.L’actuació ha comptat amb un pressupost d’execució de 46.184,84 € (IVA inclòs). Dimarts 10 d’octubre està previst que es faci la recepció final d’obra.