Exposició sobre voluntats anticipades al CAP Doctor Masriera

L’exposició forma part d’un projecte més ampli, de dos anys de durada, que impulsa l’Àrea d’Atenció a la Persona Usuària i els professionals de Treball Social del Servei d’Atenció Primària Mataró-Maresme. L’objectiu principal del projecte és sensibilitzar tant els professionals sanitaris com els ciutadans sobre els drets d’autonomia del pacient i la utilitat de redactar un document de voluntats anticipades.

L’exposició sobre voluntats anticipades, que de febrer a juny de 2010 recorre 28 centres de salut del Maresme, es pot veure durant aquests dies al CAP Doctor Masriera de Vilassar de Mar. Aquesta exposició explica què és el document de voluntats anticipades, qui el pot fer, què cal per fer-lo, quines decisions permet de prendre, què és el principi d’autonomia del pacient, quin és el marc legal de referència, etc. Amb aquest projecte la Unitat d’Atenció a la Persona Usuària i les treballadores socials del Servei d’Atenció Primària Mataró-Maresme volen propiciar la creació d’un espai de reflexió sobre les voluntats anticipades en què participin professionals i usuaris i que serveixi per difondre’n el coneixement i l’ús en l’atenció primària de salut.
 Els objectius principals d’aquesta campanya són sensibilitzar sobre els drets d’autonomia del pacient, formar el personal dels equips sobre les voluntats anticipades, crear un  circuit per atendre els usuaris que vulguin expressar les seves voluntats i promoure espais de reflexió compartida entre els professionals.
 El document de voluntats anticipades es basa en el dret fonamental de decidir lliurement sobre la pròpia salut. Mitjançant aquest document, qualsevol persona pot deixar establerts quins són els seus valors personals, els seus desitjos o les limitacions que vol que es tinguin en compte en l’eventualitat que el seu estat físic i de salut no li permetessin de decidir-ho per ella mateixa. També es pot nomenar un representant perquè, arribat el cas, vetlli pel compliment d’aquestes voluntats anticipades.
 Com a mesura de prevenció i garantia d’autenticitat per si mai s’han de portar a terme, els documents de voluntats anticipades es dipositen en el Registre nacional d’instruccions prèvies del Ministeri de Sanitat i Consum.

Leave a Reply