Estudi per conèixer la prevalença de sobrepès i obesitat en els infants de Vilassar de Mar

La regidoria de Serveis Socials, Sanitat i Família de l’Ajuntament de Vilassar de Mar posarà en marxa un estudi per conèixer la prevalença de sobrepès i obesitat en la població infantil del municipi. La regidora Roser Vallès va presentar les característiques de l’estudi, ahir al matí, als directors de les cinc escoles de primària de Vilassar de Mar per demanar la seva col•laboració ja que serà un treball transversal per detectar l’obesitat i l’excés de pes en els infants de primer a sisè de primària, un total de 1.500 nens i nenes.

Tenint en compte que el 7,4% de la població infantil a Catalunya té sobrepès i un 9,3% obesitat, l’objectiu de l’estudi és disposar d’un diagnòstic específic de Vilassar de Mar per poder actuar-hi amb propostes concretes.

L’estudi contempla la recollida de dades a través d’una enquesta que es passarà a les escoles i que han d’omplir els pares amb fills de primer a sisè de primària. Després de la fase de recollida de dades, es procedirà a tallar i pesar als alumnes i posteriorment es farà l’anàlisi estadístic. Amb les conclusions i resultats de l’estudi, l’Ajuntament tindrà la informació per planejar les actuacions que cal dur a terme per millorar, si és el cas, els hàbits alimentaris del infants.

Leave a Reply