Es reben 48 propostes a Pressupostos Participatius del 2020

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha rebut 48 propostes per als pressupostos participatius de 2020.Es tracta d’un procés mitjançant el qual la població decidirà en què invertir 150.000 € del pressupost municipal. El 31 de gener va finalitzar el termini per presentar propostes. El 4 de febrer es va reunir la Comissió per escollir els projectes que passarien a la valoració per part dels tècnics municipals. Del total de propostes rebudes, la Comissió ha decidit que 40 passen a la valoració tècnica i el 18 de març es donarà a conèixer la llista definitiva de projectes que aniran a votació popular.Les votacions es podran fer de forma telemàtica i presencial. De forma telemàtica, del 4 al 17 de maig, i de forma presencial, del 14 al 17 de maig. El resultat de les votacions es comunicarà el 17 de maig, a partir de les 13 hores.

De l’edició anterior, Pressupostos Participatius 2019, els projectes més votats estan, en la seva majoria, en fase d’execució. Aquest és el llistat i el seu estat:

Projectes d’inversions:

  • Semàfors sincronitzats per a una millor fluïdesa en el trànsit: aquest projecte, per un motiu de tramitació administrativa, s’incorpora al pressupost municipal del 2020 per a la seva execució.
  • Construir passos adaptats de vianants

Descripció: construcció d’un total de sis passos elevats, a tocar de la carretera de Cabrils, als següents carrers: Manuel Roca, Jeroni Marsal, Lluís Jover, Lluís Guardiola, Rosa Sabater i Pau Casals. Inici: 1a fase, 26 de novembre de 2019. 2a fase, 4 de febrer de 2020

Termini d’execució: finalització a mitjans de febrer de 2020

Pressupost: 23.044,38 €

Empresa: J.J. ASFALCAT SL

  • Adequar la plaça del Círcol

Descripció: Adequar la plaça del Círcol, restaurant el paviment de formigó

Inici: febrer-març 2020

Termini d’execució: 1 mes

Pressupost: 13.028,80 €

Empresa: J.J. ASFALCAT SL

  • Obres de millora a Can Gabernet: El projecte preveia un conjunt d’actuacions de reparació interior. En tractar-se d’un edifici catalogat, es va contractar una diagnosi de l’estat de l’edifici que ha detectat patologies greus en l’equipament. L’Ajuntament té previst fer-ne obres de rehabilitació.

Projectes de serveis

  • Substituir les canyes d’una de les rieres per alocs

Descripció: Substituir les canyes per alocs en un tram concret de la riera, fins a exhaurir el pressupost. En concret, s’actuarà a la Riera de Vilassar.

Inici: 28 de febrer de 2020

Termini d’execució: 2 mesos

Pressupost: 9.998,23 €

Empresa: Espais Verds del Vallès, SA

  • Campanya per incentivar la recollida selectiva de la brossa urbana

Descripció: Realitzar una campanya de sensibilització ciutadana per arribar a l’objectiu de recollir selectivament el 50% de la brossa urbana.

Inici: 1 de març de 2020

Termini d’execució: 4 mesos

Pressupost: 10.000 €

Empresa: Gaia-Serveis Ambientals

  • Crear un camí escolar a l’escola els Alocs

1-Actuacions de millora de la seguretat viària en senyalització horitzontal i vertical a les cruïlles del Torrent de la Santa amb Jeroni Anyè, Santa Eulàlia i Santa Eugènia.

Inici: 10 febrer de 2020

Termini d’execució: 1 setmana

Pressupost: 5.096,88 €

Empresa: Serveis Vials del Vallès

2-Actuacions de sensibilització sobre la mobilitat dels infants a nivell de municipi, implicant a totes les escoles.

Inici: a determinar amb les escoles

Termini d’execució: s’estableix que les activitats proposades (tallers, exposicions…) es realitzaran al llarg del curs escolar 2020.

Pressupost: 3.993 €

Empresa: Pau Avellaneda Garcia