Es posa en marxa una central de compres de productes hortícoles del Maresme

caixes de verdures- central de compres de productes d'horta Maresme

La Central de compres de productes d’horta i proximitat del Maresme es tracta d’una prova pilot que persegueix, entre d’altres objectius, potenciar el sector primari de la comarca eliminant eslabons en la cadena de comercialització i acostant els productors als consumidors. Aquest projecte neix després d’haver-se realitzat un estudi de viabilitat impulsat pel programa Productes de la terra Maresme en el qual es fixaven les bases i requisits per assegurar-se l’èxit.

El Maresme -tot i haver perdut en els darrers 30 anys el 75% de les seves explotacions agràries i més del 49% de la seva superfície agrícola últil- manté un important potencial que li permet consolidar-se com un dels principals territoris productors de verdures i hortalisses. El principal escull que troba el sector per expandir-se és la comercialització dominada d’uns anys ençà per la gran distribució. Un model que prioritza el producte de baix preu i amb el qual l’horta maresmenca ho té difícil per competir. Davant d’aquesta situació, s’aposta per trobar nous canals alternatius de comercialització a partir dels anomenats “circuits curts” que faciliten que, com a màxim, hi hagi un únic intermediari entre el producte final i el consumidor.

verdures_maresmeEn aquest context neix la Central de compres de productes hortícoles del Maresme que, en aquesta fase de prova pilot, abasteix de producte fresc d’horta els menjadors escolars d’11 centres docents de la comarca (4 escoles bressol i 7 de primària) que serveixen diàriament 1.090 menús. S’ha triat aquest àmbit perquè permet una planificació més simple donat que manté un volum estable de consum durant els 9 mesos de curs escolar i això facilita, de cara als productors, programar cultius compatibilitzant calendari agrícola i menús escolars.

La Central de compres, ubicada a Mataró, rep els productes agrícoles de proximitat, de temporada i ecològics de 15 explotacions agràries maresmenques que s’ha mostrat interessades. Les bases del seu funcionament han estat pactades pels pagesos i pageses, les 6 empreses gestores dels menjadors escolars i l’Associació de Menjadors Ecològics que és qui en fa la gestió. Es tracta d’una simple forma de comprar i vendre productes de proximitat caracteritzada per la recuperació de la confiança entre les persones que produeixen i les que consumeixen, tot articulant noves formes d’associació en les quals s’estableixen valors com el compromís, el coneixement mutu i la responsabilitat compartida.

A banda de donar valor al treball de les persones que treballen la terra i dinamitzar econòmicament el sector primari a la comarca, aquesta experiència pilot també té com a objectiu educar els nens i nenes sobre la necessitat d’introduir a la dieta la verdura de temporada. En aquest sentit, es programaran xerrades de sensibilització a les famílies, es donarà formació en alimentació a l’equip de monitores de menjador i s’oferiran cursos de cuina per al personal de les escoles participants.

Aquest projecte compta amb el suport del projecte Productes de terra Maresme del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona.

Leave a Reply