Es netegen les marquesines dels autobusos de papers i grafitis

Durant aquest divendres 30 d’abril s’està procedint a la neteja de les marquesines de les parades d’autobús que hi ha en el municipi per eliminar-ne papers enganxats, pintades i grafitis, actuacions d’incivisme que malmeten el mobiliari urbà. S’han eliminat papers i s’ha fet la neteja de grafitis dels vidres, dels sostres, dels seients i de les columnes de l’estructura.

Recordem que qualsevol acció sobre els espais i béns públics que causi el seu deteriorament està sancionat amb multes d’entre 70 i 130 euros i en cas de reincidència la sanció podrà ser de 130 a 310 euros.

Imatge de la marquesina abans de ser netejada: