Entrevista David Jácome (The Platanotes)

platanotesEntrevista al músic David Jácome, que aquest dissabte actua amb una de les seves bandes, “The Platanotes” a la sala Almodóvar de Barcelona. El saxofonista ens ha explicat la història i els projectes del grup.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.